Zodra u met uw personeel of personeel van uw onderaannemers werkzaamheden in Duitsland gaat uitvoeren dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van het soort werkzaamheden die u in Duitsland verricht. Van belang is dat voor uw werknemers en de werknemers van uw mogelijke onderaannemer minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als hun Duitse collega’s. Om dit daadwerkelijk te controleren is er in Duitsland een efficiënt controlesysteem en daaraan gekoppeld sanctiebeleid opgezet.
Noot: Het werken met ZZP-ers en uitzendkrachten is in Duitsland bij bouwwerkzaamheden niet toegestaan. Er mag uitsluitend gewerkt worden met personeel wat bij u of uw onderaannemer op de pay-roll staat. Overtreding hiervan heeft bij constatering verstrekkende gevolgen. De definitie van “bouwwerkzaamheden” ligt in Duitsland anders dan in Nederland. Nedubex kan u hierover nadere toelichting geven.

Welke categorie?

Het is van belang te bepalen onder welke categorie uw werkzaamheden vallen. De categorie bepaalt de meldprocedure. Afhankelijk van de aard vallen uw werkzaamheden onder “bouwwerkzaamheden” of “niet-bouwwerkzaamheden”. Ook kan de duur van de montageklus invloed hebben op de te volgen meldprocedure.
Er wordt volgens Duitse criteria beoordeeld of uw werkzaamheden wel of niet onder bouw vallen. Deze beoordeling is onafhankelijk van uw CAO en bedrijfstype. Het gaat om de werkzaamheden die u in Duitsland verricht.
In ieder geval vallen onder “bouwwerkzaamheden” volgens de Baubetriebverordnung V1980 (2011)
• Isoleren van leidingen en technische installaties
• Bouwen, samenstellen, montage van verbrandingstoestellen
• Boorwerkzaamheden (als hoofdactiviteit)

Wanneer een machine of productielijn functioneel verbonden is zullen in de meeste gevallen de werkzaamheden als “bouwwerkzaamheden” beoordeeld worden. En nu dus een hele lastige: wat is functioneel verbonden aan het bouwwerk? Voor een inpaktafel met simpel rollerbaantje is dat niet het geval, ook niet als die inpaktafel met een paar bouten aan de vloer wordt geschroefd. Voor een machine die deel uitmaakt van de bouwvergunning van een gebouw is dat zeker het geval. Ook als het gebouw eigenlijk niet meer is als de “regenjas” om uw machine is er zeker sprake van functioneel verbonden zijn. De grens tussen die twee uitersten is niet scherp en dient van geval tot geval te worden beoordeeld. Van invloed zijn onder andere schaal en maat van de installatie, de omschrijving, de montageduur, wel of geen benodigde constructieberekening; en helaas nog veel meer. Nedubex kan u daarbij behulpzaam zijn.

Beroepenregister

Onafhankelijk hiervan zijn, met name in de bouwsector, bepaalde beroepen/ambachten in Duitsland beschermd. Deze beroepen mogen alleen worden uitgeoefend als inschrijving in het beroepenregister, de zogenaamde Handwerksrolle, is gedaan. De beschermde beroepen in relatie tot de montage van machines kunnen zijn: elektromonteur, airco-installateur, loodgieter, verwarmingsmonteur, staalconstructie monteur. Alle van toepassing zijnde beroepsgroepen en branches zijn omschreven in het Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG).
De volgende formaliteiten- en meldprocedures zijn van toepassing:
A. Geen bouwwerkzaamheden
Voor uw personeel en dat van uw eventuele onderaannemers;
• Geldig identiteitsbewijs
• Bewijs van ziektekostenverzekering (EHIC)
• A1 verklaring (volgens Verordnung (EG) 883/2004)
• Bewijs dat minimaal het minimumloon (> € 8,84, 1-1-2018) wordt betaald
• Omschrijving (opdracht) waaruit blijkt dat geen sprake is van bouwwerkzaamheden

B. Bouwwerkzaamheden
Voor uw personeel en dat van uw eventuele onderaannemers;
• Geldig identiteitsbewijs
• Bewijs van ziektekostenverzekering (EHIC)
• A1 verklaring (volgens Verordnung (EG) 883/2004)
• Bewijs dat minimaal het minimumloon wordt betaald. Voor bouw is dat € 14,95 (oostelijk deel Duitsland € 11,75 en Berlijn € 14,80) voor elektrowerk €10,95
• Arbeidsovereenkomst volgens Duitse wetgeving
• Vertaling loonstroken
• Inschrijving in de Handwerkskammer
• Melding bij de douane Arbeitsnehmerentsendegesetz (Meldeportal Zoll)
• Freistellungsbescheinigung (15%)
OF indien uw werkzaamheden niet onder bouwwerkzaamheden vallen een bewijs dat meldplicht niet noodzakelijk is, dat kan zijn:
• verklaring van de Handwerkskammer
• maandsalaris > € 2.958,- of aantoonbaar jaarsalaris van € 24.000,-
• bewijs betaling Duitse belasting en sociale premies
• Erstmontage (het monteren en opstellen van de machine is binnen 8 dagen afgerond)
Niet vergeten:
• Controle inschrijvingen subcontractors
• Controle personeelsformaliteiten subcontractors