Projectduur in Duitsland
Let op bij project langer dan 12 maanden!

Indien uw project in Duitsland, inclusief het afhandelen van uw opleverpunten, langer gaat duren dan 12 maanden, zonder dat u hiervoor de juiste maatregelen heeft genomen, kan deze langere projectduur voor u ook een heel duur project worden.

Regels voor uw werknemers

Zodra uw in Nederland wonende personeel buiten Nederland gaat werken, is men in principe niet meer verzekerd voor de sociale verzekeringen in Nederland. De Europese lidstaten hebben onderling echter afgesproken dat hier een uitzondering voor geldt, indien men minder dan 183 dagen in een andere lidstaat van de Europese Unie werkt. Zie hiervoor ook onze blog.

AOW en Altersrente

Indien uw werknemer langer dan 183 dagen in Duitsland of andere Europese lidstaat werkt, betekent dit, dat in Nederland minder AOW-pensioen wordt opgebouwd. De consequentie is dan dat uw werknemer bij pensionering per gewerkt jaar in het buitenland 2% minder AOW ontvangt. Indien de werknemer in Duitsland werkt of gewerkt heeft en een minimale verzekeringsduur van 12 maanden kan aantonen, komt uw werknemer in aanmerking voor “Altersrente”.  U dient als werkgever daarvoor premie af te dragen, de zogenaamde “Rentenversicherung”; de in Duitsland wettelijk geregelde pensioenvoorziening voor werknemers in loondienst.

Hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag

Uw werknemer heeft indien hij meer dan 183 dagen in Duitsland werkt, geen recht meer op aftrek van de hypotheekrente. Aanspraak op huurtoeslag voor een Nederlandse woning blijft bestaan. Deze moet wel zelf door uw werknemer worden aangevraagd.

Kinderbijslag

De Duitse kinderbijslag, het “Kindergeld” wordt in principe betaald tot het kind 18 jaar oud is en kan eventueel doorlopen tot de 25e verjaardag als uw kind studeert. Diverse informatie zoals de consequenties van de ziektekostenverzekering, werkloosheid en werken in meer dan 1 land vind u in de brochure van het UWV.

Uw project duurt (gepland) langer dan 12 maanden

Indien uw project langere tijd in beslag neemt dan 12 maanden, dienen al uw medewerkers, ook als ze minder dan 183 dagen in Duitsland werken, in Duitsland loonbelasting en sociale premies af te dragen. Uw bedrijf moet dan in Duitsland Gewerbesteuer (13 a 15%) betalen en over de winst Körperschaftssteuer (vennootschapsbelasting). Uiteraard bent u dan in Nederland vrijgesteld van de belastingen die u in Duitsland betaald. Hiervoor hebben Duitsland en Nederland een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommenvertrag)

Uw project loopt uit tot meer dan 12 maanden

Stel de geplande projectduur is bijvoorbeeld 10 maanden. Uw individuele werknemers werken niet meer dan 183 dagen in Duitsland, echter door stagnatie komt het project na de opstart 3 maanden stil te liggen. Volgens de Duitse fiscale regelgeving duurt het project dan langer dan 12 maanden. Consequentie is dan, dat met terugwerkende kracht uw werknemers in Duitsland loonbelasting en sociale premies dienen af te dragen en voor uw bedrijf winstbelasting wordt geheven op uw Duitse activiteiten.

Mangelfreie Abnahme

Let op dat wanneer het project na 11 maanden wordt opgeleverd en binnen de 12 maanden niet alle opleverpunten zijn afgehandeld, het project dus de 12 maanden projectduur met alle consequenties van dien, overschrijdt, zelfs als dit slechts 1 dag betreft. Let dus ook op bij feestdagen en vakantieperiodes. Er moet sprake zijn van een “Mangelfreie Abnahme” binnen 12 kalendermaanden na de start van het project in Duitsland, om te voorkomen dat u alsnog dient te voldoen aan de geschetste Duitse voorwaarden.

Vervolgopdracht

Indien voor dezelfde opdrachtgever en/of op dezelfde locatie een aanvullende opdracht wordt verkregen, telt deze projectduur mee. Wees dus voorzichtig met het aannemen van extra werk of een vervolgopdracht als u gepland had binnen 12 maanden met uw project gereed te zijn.

Auteur: Bert van der Laan