Feestdagen Duitsland eind 2018 / 2019

Vastgestelde feestdagen 2018 / 2019   Feestdag Regio Datum Dag Dag van de reformatie 4 31 oktober 2018 woensdag Allerheiligen 5 1 november 2018 donderdag Buß- und Bettag 6 21 november 2018 woensdag 1e Kerstdag 25 december 2018 dinsdag 2e Kerstdag 26 december 2018 woensdag Nieuwjaarsdag 1 januari 2019 dinsdag Driekoningen 1 6 januari 2019 [...]

By |2018-10-29T11:46:19+00:00oktober 29th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Urenregistratie in Duitsland

Download infosheet urenregistratie Het aantal uren dat uw personeel per dag en per week mag werken in Duitsland en ook de pauzes die in acht moeten worden genomen zijn vastgelegd in het Arbeitszeitgesetz (ArbZG) Deze regeling is opgezet zowel ter bescherming van de werknemer als ter bevordering van het veilig werken. Deze regeling is Bundesweit, [...]

By |2018-05-07T16:52:42+00:00april 16th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Informatiebijeenkomst, werkvoorbereiding, realisatie en oplevering van uw Duitse bouwproject

Donderdagmiddag 28 juni 2018 houdt Nedubex een informatiebijeenkomst gericht op directie, werkvoorbereiders projectleiders en uitvoerders van bouwbedrijven. Behalve de administratieve voorbereiding voor uw bedrijf en personeel is voor uw project in Duitsland ook een gedegen technische en procesmatige voorbereiding noodzakelijk. Een introductie van een aantal zaken die van belang zijn voor uw werkvoorbereiding en realisatie [...]

By |2018-03-15T11:13:31+00:00februari 26th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Formaliteiten bij montagewerkzaamheden van te leveren machines in Duitsland

Zodra u met uw personeel of personeel van uw onderaannemers werkzaamheden in Duitsland gaat uitvoeren dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van het soort werkzaamheden die u in Duitsland verricht. Van belang is dat voor uw werknemers en de werknemers van uw mogelijke onderaannemer minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als [...]

By |2018-03-15T02:57:25+00:00februari 16th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Werken op zon- en feestdagen

Zeker met de komende feestdagen voor de deur, zijn er veel vragen of bijvoorbeeld revisiewerkzaamheden tijdens de feestdagen mogen worden uitgevoerd. In principe is het werken op zon- en feestdagen volgens het zogenaamde Arbeitszeitgesetz (ArbZG) niet mogelijk. Nog steeds staat als doel in de wet omschreven, dat op deze dagen niet mag worden gewerkt om [...]

By |2018-03-15T02:57:25+00:00december 11th, 2017|Geen categorie|0 Comments

Wijziging Duits bouwrecht per 1 januari 2018

Save the date: Uitnodiging informatiebijeenkomst 15 & 29 januari 2018 Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft de Duitse Bundestag tot een wetwijziging besloten. Voor de eerste keer wordt nu het bouwcontractenrecht in het Duitse Burgerlijk wetboek (BGB) opgenomen. Dit is verbonden met een aantal belangrijke wijzigingen cq. aanpassingen in vergelijking met het bestaande recht. De nieuwe [...]

By |2018-03-15T02:57:25+00:00december 8th, 2017|Geen categorie|0 Comments

Duitse technische regelgeving

Ook als uw opdrachtgever een Nederlandse partij is en u een overeenkomst heeft waarbij Nederlands recht van toepassing is, heeft u toch te maken met de Duitse regelgeving. Uiteraard zijn de standaard- en aanvullende voorwaarden, zoals vermeld in de bouwvergunning van toepassing. Let er daarbij wel op dat elk Bundesland zijn eigen Bauordnung (bouwvoorschriften) heeft. [...]

By |2018-03-15T02:57:25+00:00december 8th, 2017|Geen categorie|0 Comments

Opleveringsdocumenten

Uiteraard dient de Abnahme met uw opdrachtgever plaats te vinden, maar ook met de vergunningverstrekker, meestal de stad, soms aangevuld met de Kreis. Bij deze zogenaamde behördliche Abnahme dienen behalve de revisietekeningen van alle bouwonderdelen de beschrijving en bijbehorende certificaten te worden overhandigd. De vergunningverstrekker(s) zullen met u, de opdrachtgever en/of architect aan de hand [...]

By |2018-03-15T02:57:25+00:00december 8th, 2017|Geen categorie|0 Comments

Contractvormen en toepasselijk recht

Helaas is vaak niet duidelijk welk recht en welke voorwaarden van toepassing zijn. Het mogelijk accepteren door uw opdrachtgever van uw offerte met daaraan gekoppelde voorwaarden is niet altijd de garantie dat Nederlands recht en uw voorwaarden van toepassing zijn. In Duitsland bestaat bijvoorbeeld het retentierecht niet. Ook indien uw Duitse opdrachtgever een factuur niet [...]

By |2018-03-15T02:57:25+00:00december 8th, 2017|Geen categorie|0 Comments

Projectleiding

Bautagebuch. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van uw Bauleiter in Duitsland verschillen met die van Nederland. Behalve dat uw opdrachtgever dit meestal vraagt, is het bijhouden van een zogenaamd Bautagebuch een verplichting vanuit de vergunningverlener. Het Bautagebuch dient dagelijks, maar in ieder geval minimaal bij ieder bouwplaatsbezoek door de projectleider of Bauleiter te worden ingevuld [...]

By |2018-03-15T02:57:25+00:00december 8th, 2017|Geen categorie|0 Comments