De 183-dagenregeling

In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is bepaald dat het werkland van de werknemer het recht heeft belasting te heffen over het loon dat de werknemer daar verdient. Hierop is 1 uitzondering: het woonland van de werknemer heeft het recht om belasting te heffen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer verblijft binnen een tijdvak van 12 maanden niet langer dan 183 dagen in het werkland. Voor het tellen van de dagen voor de 183-dagenregeling gaat u uit van de verblijfsdagen: alle dagen waarop de werknemer in de werkstaat was. Ook dagen waarop de werknemer niet werkte, bijvoorbeeld weekenden of vakantiedagen, telt u dus mee. Een dagdeel telt als een volledige dag.
  • De werkgever die het loon betaalt, is niet gevestigd in het werkland en het loon wordt ook niet betaald door of namens een werkgever in het werkland, de zogenoemde materiële werkgever (zie hierna, onder ‘Personeel uitlenen, uitzenden of detacheren’).
  • Het loon komt niet ten laste van de winst van een vaste inrichting van de werkgever in het werkland, bijvoorbeeld een filiaal, of van een vast middelpunt van de werkgever in het werkland, bijvoorbeeld een verkooppunt van een fabrikant.

Deze 3 voorwaarden staan samen bekend als de 183-dagenregeling. Degene die deze regeling wil gebruiken – dit kan de werkgever, de werknemer of de Belastingdienst zijn – moet bewijzen dat er aan alle 3 de voorwaarden is voldaan. Wordt aan 1 van de voorwaarden niet voldaan, dan heeft het werkland het recht belasting te heffen en dient men belastingen te gaan betalen in Duitsland ipv Nederland. Het gaat hier niet alleen om werkdagen maar om verblijfsdagen zoals ook vakantie in Duitsland.

Hoe weet de Duitse fiscus of iemand meer dan 183 dagen in Duitsland verblijft?
Het antwoord is vrij eenvoudig. Op de meldingen die u voor u personeel doet bij de Zoll (Meldeportal Mindestlohn) en kan men zien hoeveel dagen uw medewerker in Duitsland verblijft. Hou dus per personeelslid een overzicht bij van het aantal dagen dat men in Duitsland werkt. Als dit dicht bij de 183 dagen komt dan is het verstandig om een andere werknemer naar Duitsland te detacheren.

Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl