Werken met zzp’ers in Duitsland, kan of mag dat?

Het gebruik maken van zzp’ers in de bouw in Duitsland is niet aan te raden. In Duitsland gelden strengere normen dan in Nederland en er ontstaat al snel het risico op schijnzelfstandigheid. Alleen onder een aantal voorwaarden zou je eventueel gebruik kunnen maken van zzp’ers.

In Nederland geldt het idee dat een zzp’er zelfstandig werk uitvoert en ondernemer is. Dat laatste is soms voor discussie vatbaar en in Duitsland wordt die discussie vermeden door strikte voorwaarden waar je als zzp’er aan moet voldoen. Bij twijfel kunnen controlerende instanties al snel het etiket zwartwerken gebruiken; oppassen dus.

Een zzp’er moet zich melden bij diverse instanties

Een zzp’er is een zelfstandige zonder personeel en daarmee ondernemer. Hij kan weliswaar worden ingehuurd door bijvoorbeeld een aannemer voor een klus in Duitsland, maar blijft een zelfstandig ondernemer met alle regels die daarvoor gelden. Zo dient een zzp’er zich aan te melden bij de Handwerkskammer en het Finanzamt. Als opdrachtgever heb je de plicht te controleren of de zzp’er zich heeft aangemeld bij deze instanties.

Vertaling Nederlandse overeenkomsten niet voldoende

Het in het Duits vertalen van één van de door de Nederlandse belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten als opvolger van de VAR-verklaring is in Duitsland geen bewijs dat er sprake is van ondernemerschap in de zin van de Duitse wet. Alleen indien de zzp’er echt een aannemingscontract heeft met een duidelijk omschreven te verrichten prestatie die hij alleen (dus zonder de hulp van anderen) verricht, is hij ondernemer in de zin van de wet. 

Geen bedrijfskleding

Zelfs visueel moet controleerbaar zijn dat een zzp’er zelfstandig werkt en niet bij het vaste personeel hoort. Zo moet hij met zijn eigen gereedschap werken en is het af te raden dat de zzp’er bedrijfskleding van de hoofdaannemer draagt. Daarmee zou deze namelijk kunnen aangeven dat de zzp’er eigenlijk een vaste medewerker is. Het zou dan betekenen dat de opdrachtgever de werkgever is en dat deze dus ook allerlei verplichtingen voor die zzp’er heeft zoals afdracht van sociale lasten en loonbelasting.

Boetes

Ook als je als onderaannemer of subcontractor werkt met zzp’ers gelden voor hen en voor jou dezelfde regels. Voldoet de opdrachtgever niet aan de in Duitsland geldende regels dan kunnen deze en de zzp’er een stevige boete krijgen. Ook kan het werk worden stilgelegd en komt het bedrijf op een zwarte lijst waardoor werken voor de Duitse overheid drie jaar lang niet mogelijk is.

Tip

Het als zzp’er in Duitsland werken voor een Nederlandse opdrachtgever kent nogal wat haken en ogen en is niet aan te raden. Mocht je als opdrachtgever dat toch willen doen, let dan goed op bovenstaande en maak van tevoren schriftelijke afspraken over een afgekaderde opdrachtomschrijving.