Ben ik mijn afgedragen vakantiegeld in Duitsland kwijt?

Indien u werkzaamheden in Duitsland uitvoert, die daar onder de categorie bouwwerkzaamheden vallen, dan dient u in Duitsland vakantiegeld af te dragen. Ook als u in Nederland niet onder de Bouw-CAO valt maar werkzaamheden uitvoert die volgens Duitse wetgeving vallen onder “Bauhauptgewerbe” of “Baunebengewerbe” krijgt u bij werkzaamheden op een Duitse projectlocatie te maken met de Duitse vakantieregelingsprocedure.

Bouw of geen bouw?

Onder de categorie “Bauhauptgewerbe” valt uiteraard nieuwbouw, verbouw en renovatie van woning- en utiliteitsgebouwen, maar bijvoorbeeld ook de montage van prefab-elementen. Ook het aanleggen van wegen, parkeerplaatsen of het bouwen van bruggen valt onder deze categorie. Onder “Bauhauptgewerbe” valt tevens het aanleggen van rioleringen, pijpleidingen, elektriciteitskabels, het verrichten van sloopwerkzaamheden, steigerbouw, het maken van funderingen en het verrichten van sonderingen.

Een overzicht van de Duitse Bouw-CAO en de werkzaamheden die hier onder vallen vindt u HIER.

Ausbaugewerbe

In de volksmond wordt voor de officiële benaming “Ausbaugewerbe” nog steeds “Baunebengewerbe“ gebruikt. Hier vallen onder andere E- en W-installatie werkzaamheden onder maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van hekwerken, stukadoorswerk, montage van houten-, kunststof- of aluminium kozijnen, tegelwerk en schilderwerk.

Vakantieregeling

De Duitse manier van het opnemen van vakanties en het betalen van vakantiegeld wijkt sterk af van onze Nederlandse wijze. Waar in Nederland meestal in de maand mei het vakantiegeld voor het hele jaar wordt uitbetaald, gebeurt dat in Duitsland per vakantieperiode en wordt dit uitbetaald als men daadwerkelijk vakantie opneemt. Het doorbetalen van het loon tijdens vakantie van onze werknemers is volgens de Duitse vakantieregeling “vakantiegeld”. Wanneer we projecten in Duitsland uitvoeren hebben we te maken met deze voor ons niet te begrijpen zienswijze. Concreet betekent dit dat elke 12 gewerkte dagen 1 vakantiedag oplevert.

Melding bij werkzaamheden in Duitsland

Door uw melding bij Meldeportal van de Duitse Zoll, vindt automatisch doormelding plaats naar SOKA-BAU, de instantie die de vakantieregeling in de bouwbranche in Duitsland uitvoert. U als werkgever betaald voor iedere werknemer een premie van 15,4 % van het brutoloon (2019). Indien uw werknemer tijdens de loop van het Duitse project vakantie opneemt, wordt wanneer u kunt bewijzen dat tijdens die vakantieperiode door hem een “vakantie vergoeding” (volgens Nederlandse begrippen het doorbetaalde loon) is ontvangen, de betaalde premie aan de werknemer terugbetaald door SOKA-BAU. Zoals gezegd is het melden van uw werknemers en dus deelname aan het Duitse vakantiefonds verplicht bij bouwwerkzaamheden in Duitsland.

Bescherming werknemer

De hele regeling is gebaseerd op bescherming van de werknemer en het voorkomen van sociale dumptarieven. Als de werkzaamheden in Duitsland zijn afgerond en na beëindiging van het project en als de werknemer 3 maanden of langer niet in Duitsland heeft gewerkt kan de werknemer de betaalde premie terugontvangen.

Restitutie voor u als werkgever?

Concreet betekent de Duitse vakantieregeling dat u als werkgever zowel in Nederland als in Duitsland premie heeft betaald. Indien u volgens de Duitse systematiek kunt bewijzen dat de werknemer op de vakantieperiode geoorloofd vakantiegeld heeft ontvangen bestaat de mogelijkheid dat u als werkgever de premie kunt terugontvangen. De aanvraag en uw bewijsdocumentatie gaat volgens strikte regels, die helaas van geval tot geval nogal verschillend kunnen zijn.

 

Auteur: Bert van de Laan