Op 16.05.2024, tussen 14.00 en 18.00 uur, voerde de Duitse arbeidsinspectie een grootschalige controle uit bij de rustplaats Großzöbern (PWC) op snelweg 72 in de richting van Chemnitz. De Duitse arbeidsinspectie werd ondersteund door het inspectieteam voor vrachtwagens van de verkeerspolitie van Reichenbach, de politie van Zwickau en de federale politie van Plauen. In totaal werden 46 agenten ingezet.

De controles waren gericht op de transport-, vervoers- en logistieke sector en op commercieel gebruikte bedrijfsvoertuigen, met name die in de bouw. De Duitse inspecteurs controleerden in totaal 74 voertuigen en ondervroegen 107 mensen over hun werkomstandigheden.

De Duitse inspectie controleerde met name of werknemers door hun werkgevers naar behoren waren aangemeld voor de sociale zekerheid, of werknemers ten onrechte sociale uitkeringen ontvingen of hadden ontvangen, of buitenlanders over de nodige werkvergunningen of verblijfsvergunningen beschikten om te mogen werken en ook of er minimumlonen werden betaald.

In acht gevallen vonden de Duitse inspecteurs aanwijzingen voor mogelijke overtredingen, die nu verder moeten worden onderzocht:

– Minimumloon: 1
– schijnzelfstandigheid: 4
– Inhouding van socialezekerheidsbijdragen: 1
– Overtreding van de rusttijden: 1
– Overtreding van de beroepsvergunninginschrijving: 1

Het inspectieteam vrachtwagens van de verkeerspolitie van Reichenbach controleerde in totaal 63 vrachtwagens met behulp van speciale weegschalen.

Hiervan ondergingen er 21 een intensieve controle en vijf voertuigen bleken technische gebreken te hebben. Bij het analyseren van de tachografen werden ook negen snelheidsovertredingen en vier overtredingen van de voorgeschreven rij- en rusttijden vastgesteld.