Duits bouwrecht

Wat is een “Behinderungsanzeige”?

 De opdrachtgever wordt met een “Behinderungsanzeige” volgens § 6 VOB/B (algemene voorwaarden voor de bouw naar Duits recht) op de hoogte gesteld van omstandigheden die leiden tot vertraging in de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

De opdrachtnemer moet de opdrachtgever:

👉🏻 onmiddellijk, d.w.z. zonder verwijtbare aarzeling, en
👉🏻schriftelijk

op de hoogte stellen (§ 6 lid 1 VOB/B).

Hoe moet een „Behinderungsanzeige“ uitzien?

Het is essentieel dat ook de redenen voor de vertraging worden vermeld. Daarom moet worden aangegeven welke factoren de ruimtelijke, materiële of temporele hinder („Behinderung“) veroorzaken. De melding moet ook informatie bevatten over wanneer of sinds wanneer de hinder bestaat en hoe lang deze naar verwachting zal duren.

Samenvattend zullen dus volgende punten opgenomen moeten worden:

👉🏻 Vanaf/sinds wanneer is er hinder?
👉🏻Wat is de reden van de hinder op de bouwplaats?
👉🏻Welke werkzaamheden aan het gebouw kunnen niet worden uitgevoerd zoals gepland?
👉🏻Waarom kunnen deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd zoals gepland?
👉🏻Wat is de verwachte duur van de hinder tijdens de bouw?

Overeenkomstig § 6 lid 3, 2e zin VOB/B is de opdrachtnemer ook verplicht de opdrachtgever onmiddellijk te informeren zodra de belemmeringen niet meer bestaan, d.w.z. het werk niet langer wordt belemmerd en volgens plan kan worden voortgezet.

Wat zijn reden voor een „Behinderungsanzeige“?

Er zijn tal van omstandigheden die het geplande bouwproces kunnen vertragen. Volgens § 6 lid 2 VOB/B zijn de volgende gebeurtenissen mogelijke redenen voor een „Behinderungsanzeige“:

👉🏻Overmacht – dit treft vooral de bouw tijdens COVID-19
👉🏻Staking en uitsluiting
👉🏻Slecht weer (dat bij het uitbrengen van de offerte niet te voorzien was)
👉🏻Omstandigheden in het risicogebied van de opdrachtgever

Wat zijn de gevolgen van een „Behinderungsanzeige“?

Indien de melding correct en rechtmatig is gedaan, worden de uitvoeringstermijnen voor de door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden verlengd overeenkomstig § 6, lid 2 VOB/B.

Vaak komen partijen een contractuele boete overeen voor het geval dat de opdrachtnemer de opleveringstermijn niet haalt. Deze wordt in het geval van een correcte „Behinderungsanzeige“ pas verschuldigd indien de prestatie niet is voltooid op de nieuwe opleverdatum – die door de „Behinderung“ is uitgesteld.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Thomas Dillmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht | Bau- und Architektenrecht (gecertificeerd specialist Internationaal ondernemingsrecht) via dillmann@alpmann-froehlich.de

ALPMANN FRÖHLICH

Dutch Desk

Tel: 0049 5971 80161-0

Mail: rheine@alpmann-froehlich.de

Web: www.alpmann-froehlich.de/nl