Het algemene minimumloon in Duitsland, zoals vastgelegd in het Mindestlohngesetz, kortweg MiLoG is begin dit jaar verhoogd met 2,3%. De volgende aanpassing staat gepland voor 1 juli 2022 met nog eens een verhoging van 6,4%. De verwachting is dat onder invloed van de nieuwe “Ampelkoalition” van SPD, FDP en groenen het wettelijk minimumloon zelfs nog hoger zal uitvallen.

 

Verschillen per Bundesland

Bij de invoering van het wettelijk minimumloon in 2015, is een verschil gemaakt tussen het voormalige West-Duitsland, de nieuwe Bundesländer en Berlijn. Dit verschil is in een aantal stappen per jaar geminimaliseerd en zal afhankelijk van de politieke besluitvorming binnenkort niet meer bestaan. Voor het minimumloon van de diverse branches is er zelfs een verschil tussen de diverse Bundesländer.

 

Wettelijk minimumloon

Sinds 1 januari 2022 is het wettelijk minimumloon € 9,82. (West-Duitsland) Dit loon is exclusief mogelijke toeslagen. Ook is het uiteraard niet toegestaan hier eventuele verblijf- of andere kosten mee te verrekenen. Vanaf 1 juli is het minimumloon door de vorige regering van Merkel vastgesteld op € 10,45. De wens van de nieuwe coalitie is om dit Bundesweit te verhogen naar € 12,00.

 

Minimumloon branches

Afhankelijk van afspraken tussen werkgevers en werknemers in een bepaald Bundesland bestaan er voor de vele branches vastgelegde minimumlonen. Ook u als Nederlandse werkgever heeft daar wel mee te maken. In Europees verband is vastgelegd dat een niet-Duitse werknemer die werkzaamheden in Duitsland verricht, minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden dient te hebben als zijn Duitse collega. In Duitsland zijn deze Europese afspraken vastgelegd in het ArbeitnehmerEntsendeGesetz (AEntG).

 

Loongroepen

Van belang voor de keuze van de juiste loongroep is of de uit te voeren werkzaamheden vallen onder Baugewerbe. Ook als uw werknemers niet onder de Bouw-CAO vallen, kunnen uw werkzaamheden wel degelijk in Duitsland wel vallen onder Bauhaupt- of Baunebengewerbe. Dit is bijvoorbeeld het geval bij montagewerkzaamheden aan gebouw gebonden machines, ketelbouw, infrastructurele werken, enz.

 

Minimumloon Baugewerbe

Het minimumloon voor werknemers in de branche “Baugewerbe” is € 19,15 en per 1 april 2022 zal dit vooralsnog € 19,57 zijn. Werkzaamheden en beroepen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld voegwerk, beton- en metselwerk, stucwerk, heiwerk, stellen van bekistingen, laswerk, kraanmachinisten, vrachtwagenchauffeurs. Een lager minimumloon is van toepassing op eenvoudig handwerk zoals bijvoorbeeld graafwerk, ijzervlechters, eenvoudig montagewerk en opruimwerkzaamheden. Ook voor elektrowerkzaamheden, schilderwerk en gebouwreiniging zijn andere uurtarieven van toepassing. Op dit moment gelden voor de meeste branches nog de tarieven van 2021. Vanaf 1 april 2022 zullen voor veel branches de tarieven stijgen met mogelijk zelfs meer dan 6%.

 

Auteur: Bert van der Laan, adviseur Stichting Nedubex