Het wettelijke minimumloon in Duitsland werd voor het laatst verhoogd op 1 oktober 2022 en bedraagt momenteel 12 euro per uur. Er zijn echter enkele uitzonderingen waar werkgevers verplicht zijn een hoger minimumloon te betalen, vooral in sectoren waar hogere lonen zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten.

Voor de komende jaren zijn er plannen voorgesteld door de Commissie Minimumloon met betrekking tot de minimumlonen. Vanaf 1 januari 2024 wordt er voorgesteld om het minimumloon te verhogen naar 12,41 euro per uur. Voor 1 januari 2025 wordt er voorgesteld om het minimumloon verder te verhogen naar 12,82 euro per uur. Deze voorstellen moeten nog worden goedgekeurd en definitief worden vastgesteld voordat ze van kracht kunnen worden.
Het minimumloon speelt een belangrijke rol in de arbeidswetgeving en heeft invloed op de levensstandaard en het welzijn van werknemers. Het is mogelijk dat er in de toekomst verdere wijzigingen en aanpassingen worden doorgevoerd in het Duitse minimumloon. Dit is afhankelijk van de economische en sociale omstandigheden.

### Brancheminimumloon
Naast het wettelijk minimumloon in Duitsland zijn er verschillende branche minimumlonen. Deze worden vastgesteld in collectieve overeenkomsten (CAO’s) door vakbonden en werkgevers, en zijn voor iedereen die in Duitsland werkt (inclusief Nederlandse werknemers) verplicht.

Klik op deze link en ga naar de (gratis) uitleg in onze kennisbank: We geven een overzicht van alle Duitse branche minimumlonen vanaf 01.01.2023 en we beantwoorden de belangrijke vragen.