Montage- en revisiewerkzaamheden in Duitsland – Wel of geen bouw?

Het is van belang voor de diverse verplichte te vervullen formaliteiten om te weten in welke categorie uw werkzaamheden in Duitsland worden geclassificeerd. De CAO waaronder u in Nederland werkt doet namelijk totaal niet ter zake. Uw indeling wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden die u verricht.

Waarom is die indeling belangrijk?

Bij typische bouwwerkzaamheden krijgt u onder andere te maken met SOKA-BAU  hetgeen betekent dat u net als uw Duitse collega’s in de bouw verplicht bent afdracht te doen aan het Duitse vakantiefonds. Ook bepalen de werkzaamheden die u doet of inschrijving in de Handwerksrolle noodzakelijk is. Het te betalen minimumloon is afhankelijk van het type werkzaamheden dat wordt uitgevoerd.

Baugewerbe

Bij typische bouwwerkzaamheden zoals nieuwbouw, renovatie of verbouw aan gebouwen is er uiteraard geen twijfel. Maar ook de montage van bijvoorbeeld ramen en deuren in een gebouw en het bouwen van steigers valt onder Bauhauptgewerbe. Alle installatietechnische werkzaamheden, zoals elektrawerkzaamheden, installeren van een airco- of ventilatie-installatie, maar ook schilderwerk vallen onder Baunebengewerbe. In al deze gevallen krijgt u te maken met SOKA-BAU en is melding bij het Meldeportaal van de Duitse Zoll verplicht.

Montage

Zeker bij het monteren van in Nederland gemaakte machines of installaties is het vaak lastig te beoordelen wat het formaliteiten regiem is. De werkzaamheden om een machine of apparaat als inventaris in een gebouw te plaatsen kunnen soms wel, soms niet als bouwwerkzaamheden worden beoordeeld. Bepalend zijn vele zaken; is de machine of installatie klein of groot, wel of niet geïntegreerd in een gebouw. Indien de machine een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van het bouwwerk, met andere woorden, het gebouw is “de jas” om de machine, dan valt het plaatsen en monteren hiervan wel degelijk onder bouwwerkzaamheden. Een inpaktafel, ook als deze met een paar bouten aan de vloer is bevestigd zal daar niet onder vallen, echter wanneer deze inpakvoorzieningen bepaalde maten aannemen of er sprake is van bordessen, trapjes en insteekvloeren zal van geval tot geval een beoordeling moeten plaats vinden.

Revisie-, inspectie en onderhoudswerkzaamheden

Indien uw personeel op basis van uw onderhoudscontract machines of installaties moet testen en daarbij geringe zaken, zoals een printplaat, zekering of kleine onderdelen vervangt zal dit niet direct onder bouwwerkzaamheden vallen. Wanneer echter grote onderdelen vervangen moeten worden is het van belang ook hier vooraf te bepalen onder welk regiem die werkzaamheden vallen. Ook de tijdsduur van de montage werkzaamheden is bepalend voor de wijze van melding bij het Meldeportaal van de Duitse Zoll. Werkzaamheden die binnen een tijdsbestek van 8 dagen kunnen worden uitgevoerd vallen onder een milder regiem.

Onduidelijkheid in formaliteitenregiem

Is voor u niet duidelijk onder welke regiem, dus onder welke regelgeving, uw werkzaamheden vallen check dit dan altijd vooraf om onnodige risico’s in de boetesfeer en zelfs mogelijke stillegging van uw werkzaamheden te voorkomen.

Auteur: Bert van der Laan