Heb ik een inschrijving bij de Handwerkskammer nodig?

Als je als bedrijf in een andere lidstaat van de EU in Duitsland wil werken, dien je te voldoen aan de eisen van beroepsuitoefening van die lidstaat. Voor bedrijven in de bouw-, installatie-, metaal en aanverwante sectoren betekent dit vaak dat men zich moet laten inschrijven bij de Handwerkskammer (HWK). Dit is enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse KvK alleen de HWK richt zich alleen op ambachtelijke beroepen. Naast de HWK kent men ook de IHK voor industrie- en handelsbedrijven.

Voor welke beroepen geldt een inschrijving bij de Handwerkskammer?

Er bestaat in Duitsland een lijst met 53 gereglementeerde beroepen en voor deze beroepen dien je voor aanvang van de werkzaamheden ingeschreven te staan bij de HWK. De procedure voor inschrijving duurt ongeveer 4 – 6 weken. De inschrijving is persoonsgebonden en kost rond de €100,-. Het makkelijkst is om de directeur / eigenaar in te laten schrijven bij de HWK.

Welke ervaring heb ik nodig?

Inschrijving is mogelijk als je beschikt over voldoende ervaring of over de juiste diploma’s beschikt. Je kan je inschrijven voor maximaal 3 zogenaamde beschermde beroepen. Je krijgt door de inschrijving een ontheffing voor het Duitse Meisterdiploma. In Nederland hebben we dit systeem niet, aangezien in Nederland de beroepsuitoefening voor ambachten vrij is.

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen voor Duitsland?

D.m.v. een EU-verklaring kan je aantonen dat je over de juiste kwalificaties beschikt. De EU-verklaring wordt afgegeven door de KvK en dit duurt enkele werkdagen. De kosten die de KvK in rekening brengt zijn € 80,- De EU-verklaring dient in het Duits te zijn opgesteld.

Als de EU-verklaring is afgegeven kun je je inschrijven bij de HWK (Handwerkskammer). Het is gebruikelijk om in te schrijven bij de HWK waar voor het eerst werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, maar dit is niet verplicht. De HWK in Münster, Düsseldorf, Osnabrück en Aachen hebben de meeste ervaring hiermee.

Mocht je niet ingeschreven staan bij de HWK dan kan dit de volgende gevolgen hebben:

  • Stopleggen van de werkzaamheden
  • Boetes
  • Niet-rechtsgeldigheid van de aannemingsovereenkomst

Moet ik de HWK  inschrijving verlengen?

Ieder jaar dient de inschrijving van de Handwerkskammer verlengd te worden. Als je lid bent van onze Stichting verlengen we automatisch de inschrijving bij de HWK.