Er is op dit moment in Duitsland geen wettelijke verplichting tot registratie van de werktijden, maar in diverse branches en vooral wanneer het gaat om uitzendwerk of banen met een beperkt aantal uren, is dat wel zo. Hoe dat wordt vastgelegd, digitaal of analoog, is naar eigen keuze. Dit kan mogelijk wel veranderen door een recente uitspraak van het Europese Gerechtshof.

Hoewel dus de wettelijke verplichting tot registratie van de werktijden nog ontbreekt, geldt dit wel voor verschillende branches waaronder de bouwsector. Daarnaast zijn er verschillende wetten en regelingen waaruit je kunt opmaken hoe je dient om te gaan met het bijhouden van het aantal gewerkte uren.

Zo zijn er regelingen die te maken hebben met het wettelijk minimumloon (Mindestlohngesetz,  § 17 MiLoG) of met mensen die werken volgens een contract met een beperkt aantal uren. Voor uitzendkrachten zijn de regels te vinden in § 19 Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Ook zijn er wettelijke regels die gelden voor sommige branches waar veel zwart wordt gewerkt. Daarnaast is er de arbeidstijdenwet die expliciet is wat betreft de registratie van overuren (§ 16 ArbZG).

Hoewel er dus een woud is aan enerzijds regels en anderzijds geen algemeen wettelijke verplichting, is het advies: registreer de werktijden.

Welke data mag je registreren?

Voor alle regelingen geldt dat begin, einde en duur van de dagelijkse arbeid geregistreerd moet worden. Dat moet binnen zeven dagen gebeuren en de gegevens moeten twee jaar bewaard worden. Logischerwijs worden de arbeidstijden direct gerelateerd aan de boekhouding en daarvoor geldt in de regel een bewaartermijn van zes jaar.

Arbeidstijdenregistratie en privacy

Pas op met het registreren van data die kunnen conflicteren met de privacywetgeving. Als werknemers per app worden geregistreerd en tijd en plaats hieraan worden gekoppeld, moet daarvoor toestemming worden gevraagd. Dit zou namelijk geïnterpreteerd kunnen worden als het maken van een bewegingsprofiel.

Hoe de arbeidstijden vastleggen?

Het staat een ieder vrij hoe de arbeidstijden worden vastgelegd. In de praktijk zal dat digitaal gaan om dat makkelijk te kunnen koppelen met de boekhouding en de salarisadministratie. Gewoon handmatig vastleggen in een tabel of via een kalender mag ook.

Bij een Duits bouwproject krijgt u te maken met het registreren van de gewerkte uren, werktijden en pauzes. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Download hier gratis het e-book tijdregistratie in Duitsland

Download gratis