Wat is het voordeel van een Freistellungsbescheinigung?

Er bestaat in Duitsland een wet die zegt dat opdrachtgevers 15% van de bruto-aanneemsom moeten inhouden op de betaling die zij verrichten aan de opdrachtnemer. Dit noemt men de voorheffingsregeling. Het ingehouden bedrag dient afgedragen te worden aan de Duitse fiscus en dient als voorheffing voor eventueel in Duitsland verschuldigde loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Voordeel van Freistellungsbescheinigung

Als je als opdrachtnemer beschikt over een geldige vrijstelling kan de inhouding achterwege blijven en dat scheelt omdat je anders de 15% moet terug gaan vragen aan de opdrachtgever aan het eind van het project. Vaak vraagt de opdrachtgever om deze vrijstelling en evt. kun je hem meesturen bij het verzenden van de factuur.

Hoe lang is een Freistellungsbescheinigung geldig?

Een vrijstelling is 2 jaar geldig en dient naar 2 jaar verlengd te worden. Nedubex kan deze verlenging voor u regelen. De procedure voor het aanvragen van een Freistellungsbescheinigung duurt ongeveer 4 – 6 weken dus dient dan ook op tijd te worden aangevraagd.