Risico’s bij (bouw-)projecten in Duitsland

Bij het realiseren van een project in Duitsland zijn er, ondanks geldende Europese regels, wel degelijk zaken waar je terdege rekening mee moet houden. Je loopt al snel risico’s waar je van te voren niet aan gedacht hebt.

Technische regelgeving

Elk Europees land heeft de mogelijkheid nadere technische regels op te leggen. In Duitsland wordt in veel (bouw)contracten verwezen naar de zogenaamde VOB/C, waarin alle van toepassing zijnde normen worden benoemd. Daarnaast worden vaak ook in niet-bouwcontracten de zogenaamde “anerkannten Regeln der Technik” als voorwaarde voor de te leveren prestatie geëist. Je actuele kennis van Duitse technische voorschriften in je vakgebied wordt als vanzelfsprekend gezien. Als je hiervan niet op de hoogte ben loop je onnodige risico’s.

Risico’s bij contractvorming

Naast alle administratieve voorwaarden in een Duits contract wordt de te leveren prestatie, maar ook de manier waarop deze prestatie geleverd moet worden, meestal zeer nauwgezet omschreven. Er zijn duidelijke verschillen tussen Duits of Nederlands recht, op het gebied van aansprakelijkheden, garanties en naleving van een contract. Zelfs als je algemene voorwaarden en daarmee Nederlands recht van toepassing is, kent het realiseren van een project op Duits grondgebied toch een aantal nadere juridische consequenties en risico’s.

Veiligheid en gezondheid

Evenals in Nederland dient bij (bouw)projecten een veiligheidsplan te worden opgesteld. In Duitsland wordt bij projecten waar meerdere disciplines werkzaam zijn, vaak een zogenaamde Sicherheitskoordinator aangesteld, die mogelijk eisen zal gaan stellen aan uw werkmethode. Voor bouwwerkzaamheden is op het gebied van veilig werken de “Baustellenverordnung” van toepassing.

Risico’s voor projectleider

De projectleider, bij bouwprojecten “Bauleiter” genaamd, heeft in Duitsland specifiek benoemde taken en verantwoordelijkheden zoals het bijhouden van een logboek (Bautagebuch) maar ook het op persoonlijke titel afgeven van een verklaring dat de werkzaamheden volgens contract en geldende voorschriften zijn uitgevoerd.

Vergunningenprocedures

Niet alleen een vergunningen aanvraag verloopt anders, maar ook de controle op uw werkzaamheden. Onderdelen zoals constructieve veiligheid en brandwerendheid worden vooraf en tijdens de realisatie “geprüft” door onafhankelijke door de overheid gevolmachtigde specialisten.