Het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vandaag inderdaad nadere maatregelen afgekondigd. Wie vanuit Nederland naar Duitsland reist moet vanaf vrijdag 10 april verplicht 14 dagen in quarantaine. Bij overtreding kunnen boetes van € 150 tot € 25.000 worden opgelegd. De regeling geldt voor alle Bundeslanden en is vastgelegd in een federale verordening.

Voor wie?

Alle buitenlanders, maar ook terugkerende Duitse ingezetenen die de Bondsrepubliek binnen willen moeten in de 14-daagse huisquarantaine. Het is van toepassing wanneer men een meerdaags buitenlands verblijf heeft genoten. Personen die vanuit het buitenland naar Duitsland reizen zijn tevens verplicht zich te melden bij de plaatselijke overheid. Wie melding achterwege laat kan een boete van € 150 tot maximaal € 2.000 tegemoetzien.

Bezoek op afstand > 1,5 meter tijdens quarantaine?

Het ontvangen van bezoek, dus ook buiten de 1,5 meter, is niet toegestaan. Ook hier zijn bij overtreding boetes vastgesteld van minimaal € 300 tot maximaal € 5.000.

Welke uitzonderingen zijn er?

Voor zakelijke reizen waarbij de dringende noodzaak kan worden aangetoond middels een document wat door de werkgever is verstrekt en voor goederenverkeer en transit reizen wordt een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering is ook van toepassing op zogenaamde “Berufspendler”, de dagelijkse woon-werk pendel. Volgens het GrensInfoPunt worden personen die in Nederland wonen maar van maandag tot en met vrijdag in Duitsland werken en in het weekend naar huis in Nederland gaan ook tot beroepspendelaars gerekend. Uiteraard zijn ook bepaalde beroepen die te maken hebben met vitale functies, zoals gezondheidszorg en openbare orde en veiligheid vrijgesteld. Dit moet wel door de werkgever worden bevestigd. Bij onjuiste of valse verklaringen kunnen boetes tot € 25.000 worden uitgedeeld.

Paasweekend

Vrijdag 10 april en ook maandag 13 is een wettelijke feestdag. Op wettelijke feestdagen mag in Duitsland, behoudens nauwkeurig omschreven branches en beroepsgroepen, niet worden gewerkt. U mag geen montage- of bouwwerkzaamheden uitvoeren en dus ook geen onderhoudswerkzaamheden of onderhoudsinspecties. Een ontheffing op basis van economische motieven wordt nooit gegeven.

Overige feestdagen

Duitsland is een federatie waarbij de wettelijke feestdagen soms per Bundesland verschillen. De eerstkomende federale wettelijke feestdag na het Paasweekend is vrijdag 1 mei. Kijk hier voor een overzicht van alle feestdagen in 2020