Wettelijke feestdagen 2020 in Duitsland

Met de komende feestdagen voor de deur krijgen wij vaak de vraag of tijdens het Kerstreces revisie werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. In principe is het werken op zon- en feestdagen volgens het Arbeitszeitgesetz niet mogelijk.

Seelischen Erhebung

Nog steeds staat prachtig in de wet uit de tijd van de Weimar Republiek, dat werknemers de gelegenheid dienen te hebben tot mentale, religieuze overdenking op zon- en feestdagen. Op zon- en wettelijk vastgestelde feestdagen is het uitvoeren van werkzaamheden niet toegestaan. Natuurlijk zijn er uitzonderingsgroepen zoals politie, brandweer, ziekenhuizen en ook in de transportsector, landbouw en amusementssector. Het uitvoeren van bouw- en montagewerkzaamheden, maar ook het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, is verboden

Ontheffing mogelijk?

Met verwijzing naar de “Gewerbeordnung” is ontheffing in sommige gevallen mogelijk. Voor werkzaamheden die bij voorkeur gewenst zijn in de weekends, zoals de ombouw van winkels, revisie- of servicewerkzaamheden aan machines en standbouw wordt bijna nooit ontheffing verleend. Economische motieven zijn geen grond tot ontheffing.

Onderhoudscontract 24/7

Indien er sprake is van een storing die een aanzienlijke beschadiging van bijvoorbeeld een productielijn (§ 10, lid 1.16) tot gevolg heeft, is zonder toestemming een noodreparatie toegestaan. Let op wanneer u een onderhoudscontract heeft met uw Duitse klant op basis van actie binnen 24 uur, dat tijdens zon- en feestdagen dus alleen noodreparaties toegestaan zijn en het normale revisiewerk buiten deze periodes dient plaats te vinden.

En zaterdag?

In Duitsland bestaan de begrippen “Arbeitstag” en “Werktag”. Een week met 7 Kalendertage heeft 6 Werktage (maandag tot en met zaterdag) en 5 Arbeitstage (maandag tot en met vrijdag). U mag dus gewoon op zaterdag werken. Let wel op dat wettelijk de dag eindigt om punktlich ! 24.00 uur. (NB In contracten waar bindende termijnen in dagen worden genoemd is het van belang of gesproken wordt over Arbeitstage of Werktage.)

Oudjaar en Heiligabend

Oudjaarsdag 31 december en Heiligabend 24 december zijn geen wettelijke feestdagen. Het aantal resterende wettelijke feestdagen voor 2019 zijn dus alleen beide Kerstdagen, woensdag 25 en donderdag 26 december.

Naast wettelijke feestdagen die in heel Duitsland van toepassing zijn, hebben de meeste Bundeslanden ook nog eigen wettelijke feestdagen

 • 1 januari – Nieuwjaar
 • 6 januari – Driekoningen (a)
 • 24 februari – Rosenmontag (in alle carnavalssteden, met name in het Rijnland)
 • 8 maart – Internationale Vrouwendag – geldt alleen voor Berlijn
 • 10 april – Goede Vrijdag
 • 12 – 13 april – Pasen
 • 1 mei – Dag van de arbeid
 • 21 mei – Hemelvaartsdag
 • 31 mei – 01 juni – Pinksteren
 • 11 juni – Sacramentsdag (b)
 • 15 augustus – Maria-Hemelvaart (c)
 • 3 oktober – Dag van de Duitse Eenheid
 • 31 oktober – Hervormingsdag (d)
 • 1 november – Allerheiligen (e)
 • 18 november – Boete- en Biddag (f)
 • 24 december – Kerstavond
 • 25 december – Eerste kerstdag
 • 26 december – Tweede kerstdag
 • 31 december – Oudejaarsdag

(a) alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Saksen-Anhalt
(b) alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Hessen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland, Hamburg, Sleeswijk-Holstein. In sommige delen van Saksen en Thüringen.
(c) alleen in het Saarland. In Beieren alleen in gemeenten met een overwegend rooms-katholieke bevolking.
(d) alleen in Bremen, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nedersaksen, Saksen, Saksen-Anhalt, Sleeswijk-Holstein en Thüringen
(e) alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland
(f) alleen in Saksen

Auteur: Bert van der Laan