Helaas is er nu (8 april 2020 om 15.00 uur) nog geen duidelijkheid voor wie en in welke omstandigheden de quarantaine maatregelen van toepassing zijn. De invulling van dit beleid wordt nader uitgewerkt en de verwachting is dat in de loop van donderdag hier meer duidelijkheid over gegeven zal worden. 

Wat te doen met een mogelijke quarantainedreiging?

Wij adviseren u, zeker wanneer uw werknemers op een project werkzaam zijn waardoor verblijf in Duitsland noodzakelijk is, onmiddellijk contact op te nemen met uw opdrachtgever. Meld schriftelijk dat de mogelijkheid van “Behinderung” bestaat. Doe dus een vooraankondiging van mogelijke stagnatie. De vooraankondiging is afhankelijk onder welke voorwaarden uw overeenkomst is gesloten, het BGB, de VOB/B, de Metaalunievoorwaarden of uw eigen algemene voorwaarden. Kijk daarvoor op de website van Nedubex of de Metaalunie.

Quarantaine maatregelen gelden niet voor pendelaars.

Indien u dagelijks vanuit Nederland naar uw (tijdelijke) arbeidsplaats in Duitsland reist is dat toegestaan. (Berufspendler) In geval van een controle door de Zoll of politie moet u met documenten kunnen aantonen dat u werkzaamheden in Duitsland dient te verrichten. Gratis beschikbaar op aanvraag via info@nedubex.nl

Pendelen alleen in grensgebied tot 30 km?

Deze week circuleerden er berichten dat het grensgebied waar pendelverkeer is toegestaan beperkt zou zijn tot 30 km over de grens. Dit blijkt niet het geval; er is geen kilometergrens. Volgens het Grenzinfopunt Euregio is een grenspendelaar officieel iemand die wekelijks terugkeert naar huis.

Uw opdrachtgever eist quarantaine, en nu?

Indien uw opdrachtgever eist dat uw werknemers 14 dagen in quarantaine dienen te gaan zonder dat de overheid dit eist is dit te beschouwen als een door uw opdrachtgever veroorzaakte Behinderung. Meld dit op de wijze zoals in onze handleiding is aangegeven. Meld tevens dat de overheid deze eis niet stelt. Er is in dat geval dus geen sprake van overmacht !

Morgen is er weer een dag

Er is toegezegd dat donderdag de Duitse overheid een uitwerking zal geven van de diverse maatregelen. Wij zullen zodra deze bekend zijn u via deze weg informeren.

en overmorgen?

Denk er aan dat op Goede vrijdag, Karfreitag, en tweede Paasdag in Duitsland niet mag worden gewerkt. Indien uw opdrachtgever dit eist, dient u dit, indien hij niet in het bezit is van een ontheffing (die 6 weken geleden had moeten worden aangevraagd) te weigeren.