Uw project in Duitsland en het Coronavirus (18 maart 2020)

Ons bereiken veel vragen over de situatie in Duitsland en of er nog wel gewerkt mag worden door Nederlandse bedrijven. In het navolgende gaan we met de kennis van nu in op de meest voorkomende vragen.

We moeten komende week starten met een project in Duitsland, wat nu?

Het werken in Duitsland is nog steeds mogelijk, de grens is niet afgesloten. Uiteraard dient u de aanwijzingen en adviezen van de Duitse overheid op te volgen. Deze zijn vrijwel gelijk als in Nederland. De Duitse Bauindustrie heeft een uitgebreid advies met datum 13 maart op haar website vermeld. De belangrijkste aanbevelingen en adviezen zijn onderstaand en onder het kopje: “Aanbevelingen Bauindustrie” vermeld.

Of u nu een overeenkomst onder VOB/B voorwaarden heeft of niet, neem in alle gevallen contact op met uw opdrachtgever. We verwijzen graag naar onze adviezen van 16 maart en 17 maart.

Advies

Gezien de snelheid van aangescherpte maatregelen door de overheid valt niet uit te sluiten dat ook sommige bouwactiviteiten noodgedwongen moeten worden gestopt. Dit kan zijn omdat dit door de overheid wordt opgelegd of dat de grenzen worden gesloten. Het kan ook zijn dat uw personeel of onderaannemers zijn uitgeschakeld of dat de levering van benodigde materialen niet mogelijk is. Wij raden u daarom aan op voorhand uw opdrachtgever schriftelijk in kennis te stellen dat u gehinderd  wordt of dreigt te gaan worden in het vervullen van uw contractuele afspraken.

Behinderungsanzeige

Indien u een VOB/B Vertrag heeft adviseren wij u dringend een Behinderungsanzeige te sturen.

Stuur deze mededeling niet alleen per mail maar ook schriftelijk per gewone, liefst aangetekende post.

Indien u onder andere voorwaarden werkt raden wij u aan een soortgelijke mededeling te sturen waarbij u de verwijzing naar de VOB weglaat.

Uw project dient toch te starten of te worden afgemaakt.

Indien u geplaagd wordt door personeelstekort van uw bedrijf, uw onderaannemers of uw leveranties, of anderszins door de Coronamaatregelen beperkt wordt, maar wel in een trager tempo en mogelijk met extra kosten de werkzaamheden kunt uitvoeren adviseren wij u onmiddellijk in overleg te treden met uw opdrachtgever. Los daarvan adviseren wij u in alle gevallen een Behinderungsanzeige of soortgelijke mededeling te sturen.

Aanbevelingen Bauindustrie

Neem de volgende preventieve maatregelen zoals ook in Nederland;

 • handen wassen met desinfectiemiddel
 • hoest of nies in de elleboog
 • vermijd aanraken van ogen, neus en mond
 • houd afstand van circa 1,5 m1
 • ventileer binnenruimten voldoende
 • vermijd reizen

Samengevat:

 • Treed in alle gevallen in overleg met uw opdrachtgever
 • Stuur als u al aan het werk bent in Duitsland en nu reeds gehinderd wordt in uw werkzaamheden onmiddelijk een Behinderungsanzeige
 • Dokumenteer exact en op datum hoe u wordt gehinderd door middel van ziektemeldingen van uw personeel, afzeggen van uw onderaannemers, het niet kunnen bereiken van de bouwplaats, het niet kunnen leveren van materialen of anderszins en stuur deze informatie zo spoedig mogelijk nadat u de Behinderungsanzeige heeft verstuurd.
 • Stuur als u verwacht hinder te ondervinden bij uw op te starten of huidige project een mededeling “Störung des Bauablaufs” en meld dat u zich het recht voorbehoud meerkosten, bouwtijdverlenging en schadevergoeding in rekening te brengen.

Morgen:

 • Wat en hoe dien ik met een Behinderungsanzeige als documentatie mee te sturen