Foto: Trouw, 16 maart 2020

Behalve voor Nederland en België heeft Duitsland alle grenzen met zijn buurlanden gesloten. In Duitsland zijn evenals in de rest van Europa verregaande maatregelen afgekondigd. Tot nu toe blijven de meeste winkels open, maar mogelijk worden zondag op dit gebied nieuwe maatregelen afgekondigd die ook de bouwmaterialenhandel kan treffen.

Uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Vannacht is aangegeven dat dienstverleners en ambachtslieden hun werkzaamheden met inachtneming van de algemene maatregelen, zoals voldoende afstand bewaren en regelmatig handen wassen,  gewoon mogen uitvoeren.

De praktijk van vandaag is helaas al anders

Volgens de Berufsgenossenschaft van het bouwwezen (BG BAU) zijn bouwbedrijven al getroffen; bouwwerkzaamheden worden uitgesteld, beurzen worden afgezegd en bouwvakkers worden verzocht thuis te blijven.

Nederlandse bedrijven met projecten in Duitsland

Ook als de werkzaamheden op dit moment doorgang vinden is het van belang nu afspraken te maken met uw opdrachtgever. Stuur indien u werkt onder de VOB/B een zogenaamde “Behinderungsanzeige”.

Het werk wordt stil gelegd

Mogelijk dient u de werkzaamheden op te schorten. Dit kan zijn op verzoek van de opdrachtgever of kan komen door maatregelen die de opdrachtgever treft of nalaat, waardoor u gehinderd wordt in het voldoen aan uw contractuele verplichtingen. Het kan ook zijn dat u niet meer beschikt over voldoende personeel of materialen. In al deze verschillende gevallen wordt ondanks de overmacht situatie de verantwoordelijkheid, schade en planningsconsequenties anders beoordeeld.

Afrekening bij tijdelijk stoppen van de werkzaamheden

Niemand weet hoe lang een project gaat worden stilgelegd. Of u nu wel of niet onder de VOB/B werkt; maak in alle gevallen afspraken met uw opdrachtgever. Indien de onderbreking langer als 3 maanden gaat duren dan wordt volgens VOB/B par 6 afgerekend op basis van de uitgevoerde werkzaamheden inclusief de kosten die zijn ontstaan door deze vertraging. Op basis van het burgerlijk wetboek (par 642) heeft de opdrachtnemer aanspraak op een redelijke vergoeding. Ook de kosten van het instandhouden van de bouwplaats of het eventueel ontruimen en weer opnieuw inrichten van de bouwplaats zijn in “normale situaties” voor de opdrachtgever. In hoeverre de overheid, door de wel zeer bijzondere situatie die nu is ontstaan, zal omgaan met deze regelgeving blijft gissen.

Wie schrijft die blijft

Stuur in alle gevallen onmiddellijk een Behinderungsanzeige of indien u niet onder de VOB/B werkt een soortgelijke mededeling. Doe dit per “ouderwetse post”, liefst aangetekend en niet per mail !

 

Morgen; uw machine is gereed voor montage in Duitsland, wat nu?