Ook in  Duitsland zijn in verband met het coronavirus gelijkluidende maatregelen en adviezen afgeroepen als in Nederland en vele andere landen in de wereld. Duitsland heeft sinds vanochtend 8:00 uur de grens met Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Frankrijk gesloten. Voor goederenvervoer en grensgangers wordt (nu nog) een uitzondering gemaakt. Ook aan de Duits-Nederlandse grens vinden in sommige regio’s verscherpte controles plaats en wordt u aan de grens naar de gezondheidstoestand gevraagd.  Ontwikkelingen in regelgeving gaan razendsnel, de kans dat ook aan de Duits-Nederlandse grens binnenkort beperkt verkeer mogelijk is, is zeer reëel.

Bestaande (bouw)projecten

De corona epidemie zal zeker gevolgen hebben voor de bouwtijd, maar zeer waarschijnlijk ook door mindere beschikbaarheid op de prijzen. U bent ondanks alles als opdrachtnemer van een Duits (bouw)project verplicht alles in het werk te stellen de schade zo veel als mogelijk te beperken. Van belang is te weten welke contractuele afspraken gemaakt zijn.

VOB/B

In de VOB/B die vaak van toepassing is op bouwprojecten staat vermeld ( par 6) dat indien de opdrachtnemer zich gehinderd voelt in de uitvoering, en dat is ook het geval bij overmacht, hij dit onmiddellijk en schriftelijk dient te melden. Indien de opdrachtnemer deze melding nalaat kan dit gevolgen hebben voor aansprakelijkheden en bouwtijdverlenging.

Planning

De uitvoeringstijd kan worden verlengd indien sprake is, zoals bij corona, van overmacht (“höhere Gewalt” ) Ondanks alles dient de opdrachtnemer alles in het werk te stellen bouwtijdverlenging tot een minimum te beperken.

Langere onderbreking van uw project

Indien het project een vertraging van meer dan 3 maanden gaat ondervinden, dan zijn daarvoor in de VOB bijzondere voorwaarden opgenomen.

Nieuwe projecten

Juist met de kennis van nu is het van belang voordat een overeenkomst is gesloten, bepalingen op te nemen indien bepaalde materialen niet, of alleen duurder of later, geleverd kunnen worden.

Overmacht

Het coronavirus en de daardoor mogelijk ontstane overmacht is niet per definitie een vrijbrief om daarmee alle contractuele afspraken te laten vervallen. Belangrijk is welke afspraken u middels de VOB/B of het Burgerlijk wetboek heeft gemaakt. Neem in alle gevallen onmiddellijk contact op met uw opdrachtgever en laat u voorzien van advies door derden.

Aantal mensen op een bouwproject

In een aantal landen zijn zelfs al maatregelen afgekondigd om samenscholingen van meer dan 5 personen te verbieden. Indien er buiten gewerkt wordt en voldoende afstand van elkaar wordt genomen lijkt dit bij de regelgeving van vandaag nog geen probleem te zijn. Uiteraard let u op bij een groter aantal mensen in de schaftkeet en neemt u voldoende hygiënische maatregelen bij uw was- en kleedgelegenheid.

Morgen meer over de gevolgen van corona bij werken in Duitsland.