Eén Europa en toch boete bij werken in Duitsland?

 

Afspraken binnen de EU

Ter voorkoming van “sociale dump” door buitenlandse werknemers zijn binnen de landen van de EU onderling afspraken gemaakt. Nederlandse werknemers hebben bijna altijd een gelijkwaardig of hoger loon- en arbeidsvoorwaarden als werknemers in andere landen van de EU. Het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland is daardoor voor Nederlandse werknemers op dat vlak bijna nooit een probleem.

Regels en handhaving

Duitsers staan erom bekend dat afspraken en wetgeving die niet worden nageleefd een logisch gevolg hebben in de vorm van sancties. In tegenstelling tot Nederland vindt er structureel meer handhaving plaats. Dat kan zijn in de vorm van boetes, het per direct stilleggen van de werkzaamheden, uitsluiting van overheidsopdrachten of zelfs een gevangenisstraf.

Wat zijn de regels?

Het principe is dat bewezen moet kunnen worden dat niet-Duitse werknemers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben en dat voor bepaalde uit te voeren ambachten de werknemers de vereiste kwalificaties bezitten. Voor ons als Nederlandse bedrijven is dat vrij eenvoudig te bewijzen, echter u moet dat dan ook daadwerkelijk doen! Die bewijzen dienen niet achteraf te kunnen worden getoond, maar moeten aanwezig zijn ten tijde van de werkzaamheden op de locatie.

Voorbereiding

Juist bij werkzaamheden in onze buurlanden vindt voorbereiding niet altijd plaats. Voor veel mensen in de oostelijke provincies van ons land is Duitsland “bekend” terrein. Dit is de grootste valkuil waarbij snel vergeten wordt, dat een aantal zaken in Duitsland toch echt vooraf geregeld moeten worden. Voor werkzaamheden in Duitsland, en zeker bij werkzaamheden die geclassificeerd worden als “bouwwerkzaamheden” (Baugewerbe), dient een bouwplaatsdossier te worden samengesteld.

Beschermde beroepen

Veel ambachten en beroepen mogen in Duitsland niet zonder de vereiste kwalificaties worden beoefend. Met name ambachten in de bouw zijn beschermd. Men dient, indien men dat soort werkzaamheden uitvoert, ingeschreven te staan in een zogenaamd Ambachtenregister (Handwerksrolle) bij de Handwerkskammer. Het inschrijvingsbewijs is één van de zaken die aanwezig dient te zijn in het bouwplaatsdossier.

Minimumloon en vakantiedagen

Bewijs dat het juiste loon wordt betaald en de werknemer het wettelijk aantal vakantiedagen heeft, dient in de vorm van een in het Duits vertaalde arbeidsovereenkomst en loonstrookjes ook in het bouwplaatsdossier aanwezig te zijn.

Melding bij de Zoll

Afhankelijk van het soort werkzaamheden dient u uw werknemers voor vertrek uit Nederland te melden bij het Meldeportaal van de Zoll. Binnen de EU is afgesproken dat het land waar een werknemer meer dan 183 dagen werkzaam is, de sociale premies en belastingen zal innen. Vanuit dit Meldeportaal vindt automatisch doormelding plaats naar het Finanzamt en de SOKA-BAU (Sozialkasse der Bauwirtschaft).

Vakantiefonds

Onderdeel van SOKA-BAU is het vakantiefonds. U dient voor uw werknemer vakantiegeldpremie af te dragen aan dit fonds. Uiteraard betaalt u in Nederland ook vakantiegeld. Na afronding van de werkzaamheden in Duitsland kan deze premie worden teruggevraagd. Dit dient echter door uw werknemer te worden gedaan en zal ook op zijn of haar rekening worden teruggestort.

Bouwplaatsdossier

De privacywet (AVG) maakt het verzamelen en beheren van werknemersgegevens er niet makkelijker op. Nedubex kan voor u de zogenaamde Zustellungsbevollmächtigter faciliteren. Hier wordt het bouwplaatsdossier met alle privacygevoelige informatie beheert en vinden de controles door de Zoll of het Finanzamt plaats. Naast de genoemde documenten moet het bouwplaatsdossier nog een aantal zaken bevatten. Kijk hiervoor op onze gratis checklist.

Auteur: Bert van der Laan