Hoe kun je omgaan met de vakantiegeldregeling en SOKA-BAU?

Nederlandse werknemers in de bouw die gedetacheerd zijn in Duitsland nemen verplicht deel aan de vakantieregeling van de Duitse bouwnijverheid. Zo sparen zij vakantieaanspraken op en het daarbij behorende vakantiegeld. Dat moet van tevoren worden afgedragen aan SOKA BAU en dit conflicteert met de in Nederland gangbare uitbetaling van het vakantiegeld in mei. Hoe moet je daar als werkgever mee omgaan?

In Nederland wordt meestal in mei het vakantiegeld uitbetaald aan werknemers. Dat is geregeld via de verschillende cao’s en het vakantiegeld bedraagt in de regel 8% van het brutoloon. In Duitsland gelden voor werkgevers en werknemers in de bouw echter andere regels. Daar wordt de inning en uitbetaling van het vakantiegeld gedaan door SOKA BAU, het Duitse equivalent van de SFB groep (voorheen Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid).

Vakantiegeldregeling afdragen aan SOKA BAU
Maandelijks betaalt de werkgever voor het vakantiegeld (ook wanneer dit een Nederlands bedrijf is) een bijdrage aan SOKA BAU, berekend op basis van het bruto uurloon van de werknemer. Met deze bijdrage worden de vakantieaanspraken van de werknemer gefinancierd. Dit Duitse vakantiegeld (15,4% over het aantal gewerkte uren) kan tussentijds worden opgevraagd en uitbetaald en wordt dus niet zoals in Nederland door de werkgever opgespaard en uitbetaald op een vastgelegd moment.

Dubbel vakantiegeld uitbetalen?
Hoe moet je nu als werkgever omgaan met de in Nederland gangbare vakantiegeldregeling en met de normen zoals die zijn geregeld door SOKA BAU? Dat is in Nederland niet in de cao vastgelegd en kan de werkgever in principe zelf bepalen hoe hij de Nederlandse en de Duitse uitbetaling van het vakantiegeld met elkaar ‘verrekent’.
Helaas, volgens SOKA BAU mag je dat niet met elkaar verrekenen. Het betekent dat hierdoor de Nederlandse werknemer voor zijn werkzaamheden op de Duitse bouwplaats dubbel vakantiegeld kan ontvangen. Dit kan doordat SOKA BAU zich baseert op Duitse wetgeving en in Nederland geen rechterlijke uitspraken zijn te vinden over deze kwestie.

Wat te doen met de vakantiegeldregeling?
Nedubex adviseert om het in Duitsland betaalde vakantiegeld te verrekenen met het in mei uit te betalen Nederlandse vakantiegeld. Vraag ook het aan SOKA BAU betaalde vakantiegeld terug wanneer een werknemer uit dienst gaat. Het betaalde Duitse vakantiegeld kan eventueel worden verrekend bij de laatste loonuitbetaling bij beëindiging van het dienstverband

Meer weten?
Lees hier (https://nedubex.nl/2019/04/23/wat-is-SOKA BAU/) meer over hoe de afdracht aan SOKA BAU te regelen.