V&G plan in Duitsland; het SiGe-Plan

Regelmatig krijgen wij de vraag een V&G plan te vertalen in het Duits. Hoewel het zogenaamde SiGe-plan (Sicherheits- und Gesundheitsplan) gelijkenissen vertoond met het Nederlandse veiligheids- en gezondheidsplan, zijn de eisen die worden gesteld aan de veiligheids- en gezondheid op bouwplaatsen toch anders.

Duitse wetgeving

De zogenaamde “Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen” (BArbBl) stelt niet alleen eisen aan het plan, maar benoemd ook de minimum kwalificaties van de SiGe-Koordinator. Deze SiGeKo kan en mag de eigen projectleider of Bauleiter zijn, maar dient dan wel voldoende bouwkundige kennis te hebben en minimaal 2 jaar ervaring als uitvoerder of Bauleiter. Uiteraard dient hij voldoende geschoold te zijn in veilig werken op de bouw en dient hij “coördinatie bekwaamheden” te hebben. Een SiGe-plan is altijd nodig wanneer er meerdere disciplines en/of onderaannemers op een bouwplaats werkzaam zijn. In Duitsland is het heel gebruikelijk bij wat grotere projecten of complexere werkzaamheden en zeker bij om- en verbouw van bestaande gebouwen, een externe Sicherheitskoordinator aan te stellen. Wij raden u aan bij uw eerste project in Duitsland altijd een externe SiGeKo in te huren.

SiGe-koordinator

De werkzaamheden van deze SiGe-koordinator beginnen al bij de werkvoorbereiding en planning met als doel een veilig en ongestoord bouwproces. Het op te stellen SiGe-plan is onderdeel van de uitvoeringsvoorbereiding, zoals de bouwplaatsinrichtingstekening, de werkplanning, maar soms zelfs van het bestek voor de onderaannemers.

Onder voldoende bouwkundige kennis wordt verstaan functionele en technische kennis van bouwdelen, constructief inzicht, ook van hulpconstructies zoals steigers, kennis van bouwstoffen en bouwmachines, uitvoeringskennis, planning en bouwplaatsinrichting.

Onder voldoende “Arbeitsschutzfachliche” kennis wordt verstaan risicobeoordeling en risicomanagement en het organiserend vermogen op het gebied van veiligheid op bouwplaatsen. Op het gebied van opleiding en nascholing dienen voldoende cursussen te zijn gevolgd.

Nederland en Duitsland verschillend

Een belangrijk verschil tussen Nederland en Duitsland is het omgaan met regels. Als een slijptol er bijna nieuw uitziet maar een datumsticker heeft die is verlopen en toch gebruikt wordt, is dat een reden tot stilleggen van de werkzaamheden en mogelijk zelfs een boete. Ook dienen de bedieners van machines, zoals bijvoorbeeld een hoogwerker de werkinstructie te lezen en hiervoor te tekenen bij de SiGe-koordinator. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden op daken en de instructie voor valbeveiliging. Ook dienen de werktijden per persoon nauwkeurig te worden bijgehouden. Regelmatig vinden er aangekondigde en onaangekondigde controles plaats door de Berufsgenossenschaft of soms ook door instanties die zijn ingehuurd door uw opdrachtgever. De SiGe-koordinator dient, indien men zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt, hierin sanctionerend op te treden.

Het meest belangrijk is dat veilig werken niet alleen op papier goed is geregeld, maar dat dit ook in de praktijk gebeurt en in de genen zit van uw personeel en het personeel van de onderaannemers.