Evenals gisteravond in Nederland worden ook in Duitsland de maatregelen verder aangescherpt

95 procent van de Duitsers vind, volgens een gisteren gehouden enquete door de ARD, dat een samenscholingsverbod zou moeten worden ingesteld en dat men in de komende twee weken thuis zou moeten blijven. In sommige regio’s zijn in middels al verregaande beperkingen aan burgers opgelegd. Echter werken is nog steeds niet verboden. Dat heeft consequenties voor uw (te starten) project in Duitsland.

Werken in bepaalde beroepen

Voor bepaalde beroepen is net als in Nederland in Duitsland nu een verbod van toepassing. Dit geldt zeker niet voor bouw- en montagewerkzaamheden. Zoals we u eerder hebben gemeld dient u als werkgever wel alles in het werk te stellen om de gevolgen van de huidige maatregelen zo veel mogelijk te beperken.

Adviezen zijn nu regels

Evenals in Nederland dient een afstand van 1,5 a 2 meter in acht te worden genomen. In de openbare ruimte mag u nog maar met één ander persoon die niet tot uw huishouden behoort verblijven. Dit betekent dat werkzaamheden met meer dan twee personen in de openbare ruimte verboden zijn. U bent verplicht de voorgeschreven hygiëne maatregelen te nemen. Naleving zal worden gecontroleerd en overtredingen zullen worden bestraft met een geldboete of gevangenisstraf.

Reizen naar en in Duitsland

De grenzen zijn nog open, echter niet voor recreatief verkeer. Controles aan de grens vinden op dit moment sporadisch plaats, zorg er bij een eventuele controle voor dat u bewijsstukken kunt laten zien dat u werkzaamheden dient uit te voeren. Indien u werkzaamheden dient uit te voeren die niet per dagpendel vanuit Nederland zijn te realiseren, raden wij u aan om u vooraf goed te laten informeren naar overnachtingsmogelijkheden. Verblijf uitsluitend alleen in een eventuele hotelkamer.

Dreiging van meer maatregelen, wat nu?

Bijna dagelijks vindt een verscherping van maatregelen plaats. De onzekerheid neemt steeds verder toe. Kan ik nog wel terug naar Nederland als ik in Duitsland ben? Is inmiddels de huidige situatie een reden om niet naar de projectlocatie te komen en de overeengekomen werkzaamheden niet uit te voeren?

Stoppen met uw project in Duitsland?

Zolang er door de overheid geen verbod wordt ingesteld voor uw type werkzaamheden of de regio waarin uw project zich bevindt wordt afgegrendeld dient u toch de juiste procedure te volgen.

Als u zonder verdere toelichting aangeeft door de Corona maatregelen de werkzaamheden aan uw Duitse project te moeten staken dan zijn alle gevolgen, boetes en ontstane schade voor uw rekening. Indien u dat tot nu toe niet heeft gedaan adviseren wij u zo spoedig mogelijk uw opdrachtgever te informeren en de procedure te volgen zoals wij hebben aangegeven in onze handleiding.

Een nieuw project de komende periode?

Ook als u een opdracht heeft in de toekomst werkzaamheden te gaan uitvoeren, misschien pas na de zomer, adviseren wij u ter voorkoming van schades, nu al een melding te doen aan uw opdrachtgever.

Zie hier de eerdere dagelijkse Corona update’s en Handleiding Corona; Wat te doen bij vertraging of stopzetting van het werk in Duitsland vanwege Corona)