Mag of moet ik nu wel of niet werken in Duitsland?

Zolang de overheid werken niet verbied of bepaalde regio’s niet afsluit bent u verplicht te voldoen aan uw contractuele verplichtingen. Uiteraard wordt het steeds lastiger bepaalde werkzaamheden uit te voeren en neemt de onzekerheid of uw werknemers mogelijk het land, door het invoeren van plotselinge quarantainemaatregelen, niet kunnen verlaten steeds verder toe.

Heel Duitsland één beleid?

Het is al lastig om een gezamenlijk beleid voor de Europese Unie te ontwikkelen. In Duitsland worden we geconfronteerd met Bundesländer die allemaal hun eigen beleid en aanbevelingen opstellen. Beieren, wat grenst aan het reeds afgesloten Oostenrijk kondigde als eerste nieuwe maatregelen aan en riep zelfs de noodtoestand uit. Aan de zeer verwarrende en verschillende regels van de diverse Bundeslanden heeft de Bondsregering nu een eind gemaakt: gisteravond 22 maart heeft Bondskanselier Merkel voor heel Duitsland niet alleen adviezen, maar ook strikt na te leven regels afgekondigd.

Regels Bundesweit.

Evenals in Nederland dient een afstand van 1,5 á 2 meter in acht te worden genomen. In de openbare ruimte mag u nog maar met één ander persoon die niet tot uw huishouden behoort verblijven. Dit betekent dat werkzaamheden met meer dan twee personen in de openbare ruimte verboden zijn. U bent verplicht de voorgeschreven hygiëne maatregelen te nemen. De maatregelen zijn van toepassing in ieder geval tot en met 5 april 2020. Naleving zal worden gecontroleerd en overtredingen zullen worden bestraft met een geldboete of gevangenisstraf.

Reizen en verblijven in Duitsland

Alleen strikt noodzakelijke reizen en overnachtingen zijn nog mogelijk. Vakantiereizen zijn dus verboden. U dient bij een eventuele grenscontrole schriftelijk te kunnen bewijzen dat u werkzaamheden in Duitsland moet uitvoeren. Checkt u ook indien u dient te overnachten of het geboekte hotel nog wel beschikbaar is.

Ausgangssperre?

Op dit moment heeft Merkel een contactverbod afgekondigd en niet een uitgaansverbod (Ausgangssperre). Duitsland discussieert over het eventuele invoeren van een Ausgangssperre welk begrip niet is vermeld in het Burgerlijk wetboek en Duitsers dus onzeker maakt. Beieren maakt zich hier sterk voor echter de juridische en economische consequenties hiervan gaan nog veel verder dan nu al het geval is. Indien een uitgaansverbod zou worden afgekondigd mag u inderdaad niet meer in Duitsland werken en is de reden waarom u niet meer aan uw contractuele verplichting kunt voldoen helder.

PS. Zie onze Dagelijkse Corona update en Handleiding Corona: Wat te doen bij vertraging of stopzetting van het werk in Duitsland vanwege Corona