Minimumloon in Duitsland?

Al langere tijd bestonden voor verschillende branches in de diverse CAO’s minimumlonen. Sinds 1 januari 2015 is in Duitsland een algemeen minimumloon in werking getreden, vastgelegd in het MIndestlohngesetz kortweg MiLoG.

Verschillen per Bundesland

Gezien de verschillen in lonen tussen west Duitsland, Berlijn en de neue Bundesländer is er in 2015 een verschil gemaakt in minimumlonen, echter vanaf eind 2021 zal dat verschil tussen Oost en West voor alle branches hoogstwaarschijnlijk niet meer bestaan. Zie ook hier.

Welk minimumloon is van toepassing?

Indien de uit te voeren werkzaamheden niet onder Bauhauptgewerbe of onder Baunebengewerbe vallen of er geen afspraken gemaakt zijn binnen de betreffende branche in Duitsland, is tot 31 december het algemene minimumloon van € 9,19 van toepassing en vanaf 1-1-2020 het uurloon van € 9,35. Bepalend is het bruto uurloon exclusief vakantiegeld. Er bestaan hierop een aantal uitzonderingen, die voor Nederlandse bedrijven die werknemers naar Duitsland uitzenden, meestal niet van toepassing zijn. (werken na werkloosheid > 1 jaar, stagiaires, personen < 18 jaar)

Baugewerbe

Er wordt bij de tariefgroepen verschil gemaakt tussen “Bauhauptgewerbe” en “Baunebengewerbe”. Onder “Bauhauptgewerbe” vallen in principe alle ruwbouwwerkzaamheden in de bouw, maar ook infratechnische werkzaamheden, wegenbouw en landschapsbouw. Ook bepaalde werkzaamheden zoals timmerwerk en het aanbrengen van brandwerende  bekledingen. Installatiewerkzaamheden, zowel elektra- als werktuigbouwkundige werkzaamheden, maar ook schilderwerk vallen onder de groep “Baunebengewerbe”. In het Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe (BRTV) is in detail vastgelegd welke werkzaamheden waartoe behoren.

Montagewerkzaamheden

Toch is het vaak lastig te beoordelen is waar montagewerkzaamheden onder vallen. Het monteren van bijvoorbeeld een staalconstructie valt onder “Bauhauptgewerbe”, het monteren van ramen en deuren in een gebouw onder “Baunebengewerbe”.  Voor het monteren van machines is het van belang of deze machine een integraal onderdeel van het gebouw uitmaakt of gezien kan worden als “inventaris”. Ook is bepalend òf en welk leidingwerk naar de machine wordt aangebracht.

Lohngruppe 1 of 2?

Bijna in alle branches bestaan er twee loongroepen, waarbij het toepassen van loongroep 1 (hulpkrachten) vaak onnodige discussies met de Zoll oproept. Wij adviseren daarom altijd, ook in verband met de vaak gunstiger Nederlandse lonen ten opzichte van Duitsland, loongroep 2 toe te passen.

Wijzigingsdata uurtarief

De verschillende branches hebben in lijn met de CAO afspraken in Duitsland verschillende wijzigingsdata. Het algemeen minimumloon, dakdekkerswerk, elektrawerkzaamheden en gebouwreiniging wijzigt op 1 januari aanstaande. Het uurloon voor bouwwerkzaamheden op 1 maart 2020, schilderwerk op 1 mei 2020 en steigerbouw op 1 augustus 2020.

Vrachtwagenchauffeurs

Alleen indien er uitsluitend transitverkeer van toepassing is, dus er mag niet geladen of gelost in Duitsland is het minimumloon niet van toepassing. Voor u als Nederlands bedrijf die werkzaamheden in Duitsland uitvoert is dat per definitie niet het geval. Voor de chauffeur is dus het Duitse minimumloon dus van toepassing.

Controle minimumloon en boetes

Controle van het minimumloon vindt plaats door de Zollverwaltung afdeling FKS, Finanz Kontrole Schwarzarbeit. Bij werkzaamheden in Duitsland dient men zich daarom te melden bij de Zoll. Bij het niet voldoen aan deze wettelijke verplichting kan een boete oplopen tot € 500.000,- en bij het niet aanwezig zijn van urenbriefjes tot € 30.000,-

 

Wet ketenaansprakelijkheid

U bent indien u met onderaannemers werkt, verplicht te controleren of uw onderaannemers hun werknemers het wettelijk verplichte minimumloon betalen. Ook in Duitsland is de Auftraggeberhaftung (ketenaansprakelijkheid) vastgelegd in het Arbeitnehmer-Entsendegesetz.

 

Minimumlonen Duitsland West vanaf 1 januari 2020

  • Algemeen minimumloon; tot en met 31-12-2020 € 9,35 per uur
  • Bauhauptgewerbe; tot 1 april 2020 € 15,20. Het tarief vanaf 1 april 2020 is nog niet bekend
  • Dakdekkerswerk tot en met 31-12-2020; € 13,60
  • Elektrawerkzaamheden tot en met 31-12-2020; € 11,90
  • Steigerbouw tot 1 juli 2020; € 11,88
  • Schilderwerk tot 30-04-2020 ; € 10,85  van 01-05-20 tot 01-05-2012;  € 11,10

Minimumlonen metaalsector

Voor werkzaamheden in de metaalsector is van belang welke werkzaamheden in Duitsland worden uitgevoerd. De disciplines verspaner, metaalbewerker, fijnmechanische techniek en plaatwerker worden meestal niet In Duitsland uitgevoerd. Deze werkzaamheden kennen een minimumloon afhankelijk van het opleidingsniveau van € 13,36 (Hilfsarbeiter) tot € 18,97. Een minimum uurtarief voor montagewerk op een projectlocatie in de metaalsector is niet vastgelegd. Let op; montagewerk aan de staalconstructie van een gebouw of bouwwerk valt onder Bauhauptgewerbe.