Iedereen die in Duitsland werkt, dient zich aan het Duitse nationale minimumloon te houden. Óók werknemers van Nederlandse bedrijven die in Duitsland werken. Voor specifieke beroepsgroepen, zoals o.a. aannemers, dakdekkers, E- en W-installateurs, schilders, steigerbouwers en meer, is een hoger wettelijk minimumloon van toepassing.

Wat is het nationale wettelijke minimumloon in 2019 en 2020?

Het in Duitsland algemeen verplichte minimumloon is:

 • 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 €9,19 bruto per uur
 • 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 €9,35 bruto per uur

Het wettelijk minimumloon is zonder uitzondering van toepassing op alle werkzaamheden in Duitsland. CAO’s van sectoren die lagere uurlonen betalen, zijn niet toegestaan.

Voor welke beroepen gelden andere voorwaarden?

Er is een hoger minimumloon van toepassing voor specifieke beroepsgroepen zoals o.a. aannemers, dakdekkers, E- en W-installateurs, schilders, steigerbouwers en meer beroepen. Wat vastgelegd is per Duitse CAO geldt ook voor het uurtarief van Nederlandse werknemers die in Duitsland werken. Naast het betalen van het hogere loon is een uitgebreid Duitsland dossier op de bouwplaats verplicht.

 • Opgelet: Ook al valt u in Nederland niet onder een Duitse CAO, toch is het minimumloon van toepassing van de sector waar uw werkzaamheden in Duitsland onder vallen. Dit is een veel voorkomend misverstand.
 • Ter illustratie: In Duitsland te werk gestelde werknemers van bijvoorbeeld Nederlandse bouwbedrijven hebben recht op een minimumloon, die boven de Duitse nationale loon ondergrens ligt.
 • Het gaat bij de bepaling van het branche minimumloon dus om de (hoofdzakelijke) werkzaamheden van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden in Duitsland door eigen medewerkers.

Wat is het hogere verplichte minimumloon in de Duitse bouw en voor wie?

1. Aannemers (Bauhauptgewerbe in West-Duitsland)

 • Het minimumloon voor hulpkrachten (loongroep 1) is tot februari 2019 nog €11,75 en vanaf 1 maart 2019 naar  €12,20 gestegen. Ten opzichte van het eerder verplichte ‘Mindestlohn’ is dat een stijging van 4%.
 • Voor in Duitsland te werk gestelde vakkrachten (loongroep 2) stijgt komend jaar de loon ondergrens in West-Duitsland met 1,7% van €14,95 bruto per uur naar €15,20.
 • Let op: in Oost-Duitsland en Berlijn gelden andere minimumuurlonen voor bouwwerkzaamheden

2. Dakdekkers (Dachdeckerhandwerk)

 • Het minimumloon voor dakdekkers is in 2019 €12,20 voor hulpkrachten (loongroep 1) en voor vakkrachten (loongroep 2) €13,20 bruto per uur.

3. E-installateurs (Elektrohandwerke)

 • Het minimumloon voor E-installateurs is in 2019 €11,40 bruto per uur

4. Schilders (Maler- und Lackiererhandwerk)

Schilders zonder diploma (ungelernte Arbeitnehmer) vallen onder minimumloongroep 1 met:

 • €10,60 t/m 30 april 2019
 • €10,85 van 1 mei 2019 t/m 30 april 2020
 • €11,10 van 1 mei 2020 t/m 30 april 2021

Schilders met diploma’s (Gelernte Arbeitnehmer / Gesellen) vallen onder minimumloongroep 2 met:

 • Regio Oost Duitsland* €12,40 t/m 30 april 2019 en €12.95 van 1 mei 2019 t/m 30 april 2020
 • Regio West Duitsland* €13,10 t/m 30 april 2020 en €13.30 van 1 mei 2020 t/m 30 april 2021

Let op voor bepaalde schilderwerkzaamheden gelden andere arbeidsvoorwaarden (o.a. werken met asbest en en meer)

Mogen toeslagen zoals vakantiegeld of gevaarlijk werk worden meegerekend in de berekening van het minimum bruto uurloon?

 • De meeste toeslagen mogen worden meegerekend in het bruto uurloon, er zijn enkele uitzonderingen:
  • Let op: Toeslagen die de werkgever betaalt voor overwerk, nachtelijk werk, moeilijk/gevaarlijk werk en werken op zon- en feestdagen (wat in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan is) worden niet meegerekend;
  • Toeslagen die de werkgever betaalt als vereffening tussen het Nederlandse loon en het Duitse minimumloon worden wèl meegerekend;
  • Toeslagen voor verblijfkosten worden slechts ten dele meegerekend.
   Indien de werkgever in natura voorziet in verblijf, dan wordt de overeenkomstige geldswaarde niet meegerekend;
  • Toeslagen zoals een bonus of vakantiegeld kunnen onder voorwaarden meegerekend worden mits dit tijdig betaald is.

Controles op de werklocatie in Duitsland

Controleurs van de Duitse douane komen onaangekondigd op de werklocatie. Per werknemer dient een dossier aan bewijsstukken aanwezig te zijn waaruit blijkt dat de werknemer aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Een overtreding is duur, er wordt ook echt gecontroleerd en boetes uitgedeeld. Maximaal € 30.000,- boete voor  overtreding administratieve verplichtingen en maximaal € 500.000,- boete voor overtreding loon- en vakantierechten.

Let op: U bent aansprakelijk voor overtredingen van onderaannemers, ZZP-ers, uitzendkrachten en onderaannemers van onderaannemers.

Bent u voldoende voorbereid op het (komende) werk in Duitsland? Of heeft u nog niet het overzicht welke verplichtingen van toepassing zijn en of u aan de in Duitsland geldende wetgeving voldoet? Vraag dan tijdig hier een oriënterend telefonisch adviesgesprek aan voorafgaand aan het eerstvolgende werk in Duitsland.