Zodra u met uw personeel of personeel van uw onderaannemers werkzaamheden in Duitsland gaat uitvoeren dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van het soort werkzaamheden die u in Duitsland verricht. Van belang is dat voor uw werknemers en de werknemers van uw mogelijke onderaannemer minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als hun Duitse collega’s. Om dit daadwerkelijk te controleren is er in Duitsland een efficiënt controlesysteem en daaraan gekoppeld sanctiebeleid opgezet.
Noot: Het werken met ZZP-ers en uitzendkrachten is in Duitsland bij bouwwerkzaamheden niet toegestaan. Er mag uitsluitend gewerkt worden met personeel wat bij u of uw onderaannemer op de pay-roll staat. Overtreding hiervan heeft bij constatering verstrekkende gevolgen. De definitie van “bouwwerkzaamheden” ligt in Duitsland anders dan in Nederland. Nedubex kan u hierover nadere toelichting geven.

Bepalen van de categorie

Het is van belang te bepalen onder welke categorie uw werkzaamheden vallen. De categorie bepaalt de meldprocedure. Afhankelijk van de aard vallen uw werkzaamheden onder “bouwwerkzaamheden” of “niet-bouwwerkzaamheden”. Ook kan de duur van de klus invloed hebben op de te volgen meldprocedure.
Er wordt volgens Duitse criteria beoordeeld of uw werkzaamheden wel of niet onder bouw vallen. Deze beoordeling is onafhankelijk van uw CAO en bedrijfstype. Het gaat om de werkzaamheden die u in Duitsland verricht.

Beroepenregister

Onafhankelijk hiervan zijn, met name in de bouwsector, bepaalde beroepen/ambachten in Duitsland beschermd. Deze beroepen mogen alleen worden uitgeoefend als inschrijving in het beroepenregister, de zogenaamde Handwerksrolle, is gedaan. De beschermde beroepen in relatie tot bouw- en infra kunnen zijn: Metselaar en betonwerker, Timmerman, Dakdekker, Stratenmaker, Stukadoor, Steigerbouwer, Installateur en verwarmingsmonteur, Metaalconstructeur, Loodgieter, Glaszetter, Elektricien.  Alle van toepassing zijnde beroepsgroepen en branches zijn omschreven in het Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG).