Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft de Duitse Bundestag tot een wetwijziging besloten. Voor de eerste keer wordt nu het bouwcontractenrecht in het Duitse Burgerlijk wetboek (BGB) opgenomen. Dit is verbonden met een aantal belangrijke wijzigingen cq. aanpassingen in vergelijking met het bestaande recht. De nieuwe wetgeving zal bovendien op korte termijn tot een aanpassing VOB/B moeten leiden.

Consequenties wijziging bouwrecht en algemene voorwaarden

Alle ondernemers die op de Duitse bouwmark actief zijn dienen hun algemene voorwaarden en contracten op een aantal punten aan te passen teneinde nadelen te voorkomen.