Uw constructieve berekening dient altijd door een Prüfstatiker te worden goedgekeurd. De aanvrager van de bouwvergunning kan zelf bepalen welke Prüfstatiker wordt gekozen. Een praktische keuze is om vooraf uw constructeur afspraken te laten maken, zodat een werkbare tandem ontstaat. U loopt zeker een tijdsmatig risico, indien uw Nederlandse constructeur geen ervaring heeft met het maken van een Duitse Statik en het omgaan met een Prüfstatiker. Ook als u van uw opdrachtgever de bouwvergunning hebt ontvangen inclusief de zogenaamde geprüfte Statik is dat niet het groene licht om diverse onderdelen in productie te nemen. Ook uw werktekeningen, dus ook van de prefab onderdelen, dienen door de Prüfstatiker te worden gecontroleerd. Niet zelden dienen voetplaten dikker te worden uitgevoerd, extra of zwaardere wapening of andere bevestigingsmiddelen te worden toegepast. Let daarbij ook op prefab onderdelen zoals vloerplaten en funderingselementen. Laat altijd bij een fundering op staal door een Bodengutachter een zogenaamd Bodenpressungsversuch maken, zodat naderhand geen discussies over de toegestane grondbelasting kunnen ontstaan.  Tijdens de verschillende bouwfases zal de Prüfstatiker vaak zeer gedetailleerde controles komen uitvoeren en diverse Prüfberichten met te treffen wijzigingen en aanpassingen opstellen.  Bij de Abnahme met de vergunningverstrekker, meestal de Stadt, dient men het afsluitende Prüfbericht waarin gemeld wordt dat alle opmerkingen zijn verwerkt te overhandigen.