Uiteraard dient de Abnahme met uw opdrachtgever plaats te vinden, maar ook met de vergunningverstrekker, meestal de stad, soms aangevuld met de Kreis. Bij deze zogenaamde behördliche Abnahme dienen behalve de revisietekeningen van alle bouwonderdelen de beschrijving en bijbehorende certificaten te worden overhandigd. De vergunningverstrekker(s) zullen met u, de opdrachtgever en/of architect aan de hand van de afgegeven vergunning controleren of een en ander volgens de voorwaarden is gerealiseerd. Los van de opleveringsbescheiden die u bent overeengekomen met uw opdrachtgever dienen aan de vergunningverstrekker diverse documenten te worden overlegd.

Van de onderdelen waar vanuit de bouwvergunning thermische-, constructieve-, luchtdichtheid- of brandtechnische eisen gesteld zijn, dient dat per onderdeel en bouwdeel te worden gedaan.  Elke brandwerende deur bijvoorbeeld heeft een uniek nummer waarbij een uniek certificaat hoort. Ook van toegepaste conserveringsmiddelen, kitten en isolatiematerialen dienen merkbladen te worden overlegd. Bij deze behördliche Abnahme dient te opleveringsmap compleet te zijn om toestemming te kunnen krijgen voor het gebruik van het gebouw. Hierbij zijn essentieel de Prüfberichten van de diverse Sachverständiger zoals de Prüfstatiker, Brandschutzingenieur en Schornsteinfeger.

Naast technische attesten en goedkeuringen wordt ook meestal het Bautagebuch van uw projectleider gevraagd. Ook dient het aanvraagformulier van uw Vermesser tot definiteve inmeting en inschrijving in het kadaster deel uit te maken van de bescheiden.