Ook als uw opdrachtgever een Nederlandse partij is en u een overeenkomst heeft waarbij Nederlands recht van toepassing is, heeft u toch te maken met de Duitse regelgeving. Uiteraard zijn de standaard- en aanvullende voorwaarden, zoals vermeld in de bouwvergunning van toepassing. Let er daarbij wel op dat elk Bundesland zijn eigen Bauordnung (bouwvoorschriften) heeft.

Verschillen

Met name op het gebied van brandwerendheid en constructieve veiligheid verschillen de voorschriften behoorlijk met die van Nederland. Ook de toepassing van bepaalde materialen die geen Duits keurmerk hebben (TÜV) levert meestal problemen op.  Let wel op dat het toepassen van een Duits product geen garantie is dat het product een keurmerk heeft, omdat in Nederland ingekochte Duitse producten bestemd zijn voor de Nederlandse markt. Een Duitse cv-ketel bijvoorbeeld, die in Nederland is ingekocht, is niet voorzien van het TÜV certificaat en dus niet toepasbaar in Duitsland.

Voorschriften en richtlijnen

Naast de DIN-voorschriften heeft elke discipline zijn eigen richtlijnen. Op het gebied van dakbedekking hebben we te maken met de Dachdeckerrichtlinien, waarbij de voorschriften voor bevestiging van een één- of meerlaagse toepassing verschillen met die van de Nederlandse situatie. Ook de voorschriften voor luchtdichtheid van ramen en deuren alsmede de afdichtings- en montagewijze zijn anders en deze zijn vastgelegd in de richtlijnen van het Institut für Fenstertechnik. Op installatietechnisch gebied zijn de verschillen dermate groot dat het meestal raadzaam is met een Duitse onderaannemer samen te werken. De gevraagde staalkwaliteit voor bepaalde toepassingen en de conservering hiervan is vaak net een tandje meer, in plaats van gegalvaniseerde bevestigingsmiddelen wordt in sommige situaties een roestvrijstalen toepassing gevraagd. Let ook op met het toepassen van prefab-elementen indien deze een onderdeel zijn van de draagconstructie, deze behoeven de toestemming van de Prüfstatiker.

VOB, deel C

Ook indien de VOB/B niet van toepassing is geldt te allen tijde de VOB/Teil C,  de zogenaamde Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Hierin zijn alle DIN normen vermeld. Stem van te voren af of voor een bepaalde discipline Europese normen van toepassing mogen zijn. Hoe vreemd dat ook lijkt; dit is niet altijd het geval.