Uiteraard is het bekend dat, ondanks ons “verenigd Europa” de regels in Duitsland anders zijn dan in Nederland. Als u met uw bedrijf een project in Duitsland gaat uitvoeren of iets gaat leveren heeft u hiermee te maken. Dit betreft regels voor uw bedrijf, uw project en uw personeel. Behalve dat er andere spelregels gelden worden deze ook anders gehanteerd. In de troonrede werd dit ook nog eens genoemd:

“Globalisering is een gegeven waarop we als land moeten inspelen. Veel Nederlanders plukken er de vruchten van. Maar dat geldt niet voor iedereen en niet op alle terreinen. Zo moeten mensen steeds vaker concurreren met werknemers uit andere landen, waarbij soms niet voor iedereen dezelfde spelregels gelden of worden gehanteerd.

Omgaan met regels

Juist het omgaan met Duitse regelgeving blijkt soms voor veel Nederlandse bedrijven de bekende valkuil te zijn. Terwijl in Nederland meer vanuit de “geest van de wet” wordt geïnterpreteerd, is in Duitsland de “letter van de wet” van toepassing. Gedoogbeleid, zoals op diverse terreinen in Nederland wordt gehanteerd, is in Duitsland ondenkbaar. Als voorbeeld in dit kader, mede verwijzend naar de zinsnede uit de troonrede, is het omgaan met ZZP-ers in Nederland. Behalve de echte ondernemers worden de schijnzelfstandigen in Nederland ook als ondernemer gedoogd. Indien u als bedrijf een aantal ZZP-ers inhuurt is dit schijnzelfstandigheid, die in Duitsland zwaar wordt beboet.

Europese regelgeving

Hoe bijzonder ze ook is, de Europese technische regelgeving is niet per definitie van toepassing in Duitsland. Elk Europees land mag namelijk nadere eisen stellen, terwijl in Duitsland de Europese technische regels goedgekeurd moeten zijn door bijvoorbeeld het Institut für Bautechnik. Ook spelen helaas soms protectionistische argumenten een rol. Europese regels bijvoorbeeld op het gebied van het berekenen van brandveiligheid van staalconstructies dienen in Duitsland te worden geaccepteerd. Wanneer echter de oplevering van uw project gevaar loopt, met daarbij mogelijk een boeteclausule, hebt u er niets aan gelijk te hebben, maar wilt u gelijk krijgen. Vraag dus vooraf altijd aan of de door u gewenste te hanteren Europese normgeving mag worden gehanteerd.

VOB-C

Ook als bij uw project de VOB (Vergabe- und VertragsOrdnung füBauleistungen) niet van toepassing is of zelfs wanneer uitdrukkelijk Nederlands recht voor uw Duitse project is overeengekomen, is de VOB Teil C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen)  altijd van toepassing. Behalve de hierin genoemde technische normen voor de bouw gelden uiteraard specifieke en de plaatselijk aanvullende voorschriften. Denk eraan dat er in Duitsland niet één bouwverordening is, maar dat elk Bundesland zijn eigen Bauordnung heeft.

Stresstest

Natuurlijk bereidt u zich goed voor als u een project in Duitsland gaat realiseren. Verdiep u echter niet alleen in de regels waar u aan moet voldoen voor uw bedrijf, personeel en project, maar doe een stresstest met uw organisatie en het team van mensen, inclusief uw mogelijke onderaannemers, die u naar Duitsland stuurt. Is het aanpassend vermogen voldoende om de andere manier van werken en denken te accepteren? Nedubex helpt u graag die andere manier van werken en denken inzichtelijk te maken.

Binnenkort: Wijzigingen in bouwcontracten per 1 januari 2018.