De zomervakantie staat voor de deur. Een collectieve sluiting tijdens de zomerperiode van (nog steeds) vele bouw- en bouwtoeleveringsbedrijven in Nederland kent men in Duitsland niet. Voor de Duitse bouwbranche is het onbegrijpelijk dat tijdens de periode, dat er ideale weersomstandigheden zijn, de bouw gewoon plat ligt. Wat betekent dit als u een klus in Duitsland uitvoert rond de zomerperiode?

UAV en CAO

Onder de definitie van een werkdag in Nederland (is iets anders als een werkbare dag) wordt verstaan alle dagen behalve de zon- en feestdagen, maar vaak ook behalve de in de CAO vastgelegde vakantiedagen.
 

Planning en bouwvakvakantie

Indien u voor uw Duitse klus contractueel het aantal werkdagen heeft aangegeven en de Nederlandse bouwvakvakantie valt binnen de uitvoeringsperiode, dan zijn deze vakantiedagen volgens de Duitse wet en regelgeving gewone werkdagen. Zonder vooraf duidelijke vastgelegde afspraken met uw opdrachtgever zal uw collectieve sluiting zeker consequenties hebben.
 

Wel of geen boeteclausule

Indien er een boeteclausule is overeengekomen heeft uw collectieve vakantie de bekende gevolgen. Maar pas op: ook indien er geen boeteclausule is overeengekomen heeft uw zomersluiting consequenties. U raakt “in Verzug” en komt daarmee uw contractuele verplichting niet na, zelfs als u uw verloren tijd weer inhaalt.
 

BGB en VOB/B

Indien de VOB/B van toepassing is kan de opdrachtgever, dus ook als er geen boete is overeengekomen, volgens VOB § 5 lid 4 een schadevergoeding eisen. Ook als de zogenaamde Vertragsordnung für Bauleistungen niet is overeengekomen of voor uw werkzaamheden niet van toepassing is kan uw opdrachtgever op basis van het BGB (Burgerlijk wetboek) schadevergoeding eisen.
 

Werktag, Kalendertag, Arbeitstag

In een overeenkomst en afspraken over de planning kunnen zowel de begrippen Werktag, Kalendertag als Arbeitstag worden genoemd. Er zijn 7 kalenderdagen, 6 Werktage en 5 Arbeitstage in een week. Let dus op als u een “Frist” (termijn) wordt gesteld in aantal Werktage.
 

Verschoven uitvoeringsduur valt in de bouwvakvakantie

Wanneer u volgens de oorspronkelijke planning niet in de Nederlandse bouwvakperiode het werk zou uitvoeren, maar de planning door externe oorzaken is opgeschoven en de bouwvakvakantie in de nieuwe uitvoeringsduur valt is het van belang ook daar vooraf duidelijke afspraken te maken.
 

Auteur: Bert van der Laan, adviseur Stichting Nedubex