Het gaat in bijna heel Europa de goede kant uit. Veel regelgeving is daarop gelukkig aangepast, zo ook voor inwoners van Nederland die voor hun werk regelmatig, voor een project of af en toe werkzaamheden in Duitsland moeten verrichten.
 

Risicogebied

Sinds 30 mei 2021 is Nederland volgens Duitse criteria niet langer een zogenaamd “Hochinzidenzgebiet” maar samen met veel andere aan Duitsland grenzende landen een zogenaamd “Einfach Risikogebiet”. Dit betekent dat de dringende noodzakelijkheid van een bezoek in Duitsland niet meer hoeft te worden aangetoond. Er blijven echter wel de nodige maatregelen van kracht.
 

Reizen naar Duitsland

Op het gebied van reismogelijkheden naar één van de Duitse Bundeslanden waren er tot 22 mei jongstleden per Bundesland verschillende regelingen. Gelukkig geldt nu voor de hele Bondsrepubliek dezelfde eenduidige regeling. De nieuwe regelingen zijn voorlopig tot en met 28 juli 2021 van toepassing.
 

Reizen vanuit Nederland of Duitsland

Voor het beroepsmatig reizen is er een verschil of men in Nederland woont en in Duitsland werkt of omgekeerd. Iemand die in Duitsland woont en in het buitenland, bijvoorbeeld in Nederland, werkt heet een grensganger. Grenspendelaars wonen in Nederland en werken in Duitsland. Er is verschil in regelgeving, Duitsers dienen bij terugkeer vanuit Nederland in Duitsland nog een PCR test te doen. Voor inwoners van Nederland die werken in Duitsland zijn de regels behoorlijk versoepeld.
 

Grenspendelaars

Voor het zogenaamde “kleine grensverkeer” en grenspendelaars die maximaal 24 uur in Duitsland verblijven zijn geen coronadocumenten meer noodzakelijk. Bij een langer verblijf zijn wel documenten noodzakelijk.
 

Welke coronadocumenten zijn noodzakelijk bij een verblijf > 24 uur?

Volledig ingeënte personen zijn nu gelijkgesteld aan een negatieve testuitslag. Het bewijs hiervoor is de “registratiekaart coronavaccinatie” en geldt zowel als hard copy als digitaal. Wel is van belang dat de laatste inenting minimaal 14 dagen oud moet zijn. Ook een verklaring van personen die corona hebben gehad en kunnen tonen dat die maximaal 6 maanden oud is maar niet jonger dan 28 dagen wordt gelijkgesteld aan een negatieve testuitslag.
 

Afstand en gezichtsmasker

De afstandsregel van 1,5 m blijft gewoon van toepassing, evenals de verplichting van het gezichtsmasker onder andere ook op sommige openbare parkeerterreinen, winkelstraten en tijdens het tanken.

 

Auteur: Bert van der Laan, adviseur Stichting Nedubex