Met grenscontroles en strenge reisregels wil de federale overheid in Duitsland de uitbreiding van de diverse virusvarianten verhinderen. Sinds afgelopen weekend wordt aan de grenzen met Tsjechië en Tirol verscherpt gecontroleerd. Alleen Duitsers en buitenlanders die woonachtig zijn in Duitsland worden nog binnengelaten. Wel mogen seizoenarbeiders in de landbouw, gezondheidspersoneel en vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren de grens over. In uitzonderingsgevallen, zoals ziekte in de familie of andere humanitaire redenen, gelden de strenge test- en quarantaine regels.
 

Wat betekent deze verscherping  van reisregels voor werken en monteren in Duitsland?

Evenals Duitsland is heel Nederland door het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, geclassificeerd als risicogebied. Voor in Nederland woonachtige personen gelden de inmiddels bekende test- en quarantaineverplichtingen. Voor grensverkeer en beroepsmatig noodzakelijke reizen zijn per heden (15 februari 2021) nog geen aangepaste maatregelen van kracht. Indien echter ook Nederland als “virusvariantengebied” wordt aangeduid, zijn evenals voor Tsjechië en Tirol, zeker aanvullende maatregelen te verwachten.
 

Welke uitzonderingen zijn nog van kracht?

Voor het reizen blijft voor particulieren die wonen in de grensstreek als uitzondering van kracht het zogenaamde “kleine grensverkeer”. Voor in Nederland wonende personen die beroepsmatig werkzaamheden in Duitsland moeten verrichten is tevens een uitzondering van toepassing. Deze uitzondering is niet alleen van toepassing voor in Nederland wonende personen die een arbeidsovereenkomst hebben met een Duitse werkgever en werken op een Duitse arbeidsplaats.  Ook bij het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden op een Duitse projectlocatie geldt deze uitzondering. Het reizen kan zowel bestaan uit dagpendel, maar kan ook, indien de projectlocatie verder van Nederland is verwijderd, een weekpendel zijn.
 

Voorwaarden voor dag- en weekpendel bij projectmatige werkzaamheden

Op basis van een opdracht tot het uitvoeren van dringend noodzakelijke werkzaamheden in Duitsland is dag- of weekpendel toegestaan  Bij weekpendel dient men minimaal 1x per week terug te keren naar de woonplaats in Nederland. De dringende noodzakelijkheid moet blijken uit een verklaring van de werkgever of opdrachtgever, dat kan bijvoorbeeld het contract zijn met een zogenaamde Vertragsfrist.
 

Wijzigingen coronaregelgeving per 14 februari 2021

De wijziging die in het aan ons grenzende Nordrhein Westfalen per 14 februari 2021 van kracht is geworden op de Coronaschutzverordnung van 7 januari 2021 is de verplichting om ook binnen 10 meter van de entree van de ingang van een winkel of publiek toegankelijke gelegenheid een gezichtsmasker te dragen. Deze verplichting geldt ook voor de toegangsweg hier naartoe en de parkeerplaats van deze gelegenheid of zaak.
 

Wettelijke regels

Coronamaatregelen zijn geen adviezen maar WETTELIJKE maatregelen. Dus; maatregelen met sancties bij overtreding. De boetes bij niet naleven van deze regels kunnen voor bedrijven oplopen tot € 10.000,- !
 

Auteur: Bert van der Laan, adviseur Stichting Nedubex