Onder de huidige weersomstandigheden worden in Nederland deze sneeuw- en vorstdagen onder verschillende regelingen, zoals de UAV, aangemerkt als onwerkbaar. Maar hoe zit dat in Duitsland? Onderstaande is een vervolg op deel 1 over dit thema.

Onwerkbaar weer bij vorst in Duitsland ?

Men gaat er in Duitsland van uit dat u er als ondernemer rekening mee houdt dat er in bepaalde perioden van het jaar door wind, regen, sneeuw of vorst niet gewerkt kan worden. U dient in de meeste gevallen rekening te houden met de weersgesteldheid die blijkt uit de gemiddelde vorst-, sneeuw of winddagen in de betreffende regio over een periode van minimaal 10 jaar.

Op basis van welke gegevens wordt een slechtweerdag bepaald?

Hoe slechtweerdagen worden berekend is door de Bundesanstalt für Arbeit en de Duitse Wetterdient ontwikkelt. De mate van werkbaarheid op een arbeidsdag wordt ingedeeld in een 4-tal categorieën: 

  1. Geen hinder
  2. Ongunstige hinder
  3. Zware hinder
  4. Zeer zware hinder

Hierbij wordt aan de hand van diverse criteria, zoals minimum en maximum dagtemperatuur, aantal mm neerslag per tijdseenheid, neerslagduur, windsnelheid,  sneeuwdikte en sneeuwdikte verse sneeuw de mate van hinder berekend. De hindercategorie wordt per halve dag bepaald. 
 

Wat zijn extreme regenomstandigheden?

Bij een neerslag per dag van meer dan 64 mm/m2 wordt dit beschouwt als extreem indien de gemiddelde neerslagwaarde tussen de 40 en 50 mm/m2 ligt.
 

Waar vind ik deze informatie?

Op de website van de Duitse Wetterdienst kunt u voor uw bouwlocatie opzoeken in welke hindercategorie een arbeidsdag is ingedeeld. Op de website van de Duitse Wetterdienst zijn tevens voor een bepaalde locatie de gemiddelde temperaturen en andere (vooraf !) te plannen weersomstandigheden in te zien.
 

Voorwaarden, verschil VOB/B of BGB ?

Hoe beoordeeld wordt of een dag onwerkbaar is, is mede afhankelijk van de van toepassing zijnde voorwaarden. Is uw contract gesloten onder de VOB/B of onder de BGB (Duits burgerlijk wetboek). Op basis van de VOB/B (zie § 6 Abs. 2 Nr 2) heeft een bouwbedrijf ook bij relatief slecht weer geen aanspraak op verlenging van de bouwtijd. Ondanks sneeuw en vorst dient hij gewoon op tijd op te leveren. Zeker wanneer de bouwtijd zich in de winterperiode afspeelt raden wij u aan hier in het contract een nadere gedetailleerde regeling op te nemen. 

Ook bij een contract wat niet onder de voorwaarden van de VOB/B is gesloten is vastgelegd in § 644 Abs. 1 van het burgerlijk wetboek, dat de opdrachtnemer het risico van bouwtijdvertraging als gevolg van slechtweer draagt. Echter hier is gebruikelijk en wordt meestal vastgelegd (dient u dus wel te doen !) dat het aantal onwerkbare dagen niet wordt bepaald op basis van het gemiddelde over 10 jaar, maar door de categorie indeling van de Duitse Wetterdienst tijdens de bouwperiode.
 

Auteur: Bert van der Laan, adviseur Stichting Nedubex