Onder de huidige weersomstandigheden worden in Nederland deze sneeuw- en vorstdagen onder verschillende regelingen, zoals de UAV, aangemerkt als onwerkbaar. Voor werknemers die onder de CAO voor bouw & infra vallen is een vorstverletregeling van toepassing waarbij het loon gewoon wordt doorbetaald. Maar hoe zit dat in Duitsland?

Onwerkbaar weer bij vorst in Duitsland ?

Weersomstandigheden waarbij niet gewerkt kan worden zijn in de meeste gevallen geen reden tot bouwtijdverlenging. Men gaat er in Duitsland van uit dat u er als ondernemer rekening mee houdt, dat er in bepaalde perioden van het jaar door wind, regen, sneeuw of vorst niet gewerkt kan worden. Ondanks sneeuw en vorst dient u de afgesproken werkzaamheden binnen de overeengekomen tijd gewoon te realiseren.

Deze vorstperiode is toch overmacht?

Er is bij extreem slecht weer (vorst en/of sneeuw) alleen sprake van overmacht als de weersomstandigheden sterk afwijken van “normale” omstandigheden. Wat normaal gevonden wordt en blijkt uit de diverse jurisprudentie van de VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) is een afwijking van de gemiddelde vorst-, sneeuw of winddagen in de betreffende regio over een periode van minimaal 10 jaar.
 

Melden bouwtijdvertraging

Indien bepaalde werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een betonstort, dient u onmiddellijk en schriftelijk uw opdrachtgever te informeren en dient u de werkzaamheden weer te hervatten zodra de weersomstandigheden dat toelaten. U dient deze verloren dagen gewoon in te halen en kunt ook geen aanspraak maken op kosten voor extra maatregelen. U dient als ondernemer dergelijke omstandigheden in te calculeren en kunt dit risico niet bij uw opdrachtgever kwijt.
 

Verschuiven van de uitvoeringsperiode

Indien gepland was dat een opdracht in de zomerperiode zou worden uitgevoerd en door bijvoorbeeld bezwaarprocedures of door de opdrachtgever naar de winter worden verschoven, kunt u wel aanspraak maken op bouwtijdverlenging. Uiteraard raden wij u aan in dat geval voor bouwbegin het aantal extra “normale ” onwerkbare dagen (Schlechtwettetage) reeds vast te leggen.
 

Vorstverlet in Duitsland

In de meeste gevallen staan de werkzame personen bij u op de pay-rol en vallen ze onder de CAO regeling ten aanzien van vorstverlet. In Duitsland kennen we een dergelijke regeling met volledige doorbetaling vaak niet.
 

Uw onderaannemers melden onwerkbaar weer

U kunt niet verder omdat uw Nederlandse  onderaannemers onwerkbaar weer melden. Indien u de overeenkomst met uw onderaannemer heeft gesloten op basis van de UAV en Nederlands recht betekent dit recht op bouwtijdverlenging van uw onderaannemer. Indien u zelf een overeenkomst met uw opdrachtgever heeft op basis van de VOB/B zijn de kosten en eventuele boete die ontstaan door het uitlopen van de planning voor uw rekening.
 

TIP: Sluit dus altijd overeenkomsten af met uw onderaannemers onder exact dezelfde voorwaarden als de overeenkomst met uw opdrachtgever.

Auteur: Bert van der Laan, adviseur Stichting Nedubex