Ook in de Duitse pers wordt veel aandacht besteed aan de rellen in Nederland naar aanleiding van het instellen van de avondklok. Hoe is het mogelijk dat in het doorgaans zo rustige Nederland de vlam in de pan slaat? Natuurlijk zijn er ook in Duitsland protesten, maar niet op een wijze die zo escaleert als bij ons in Nederland. Heeft dat verschil dan toch weer te maken met het naleven van de regelgeving en cultuurverschil tussen Nederland en een land als Duitsland.


Gedrag en regelgeving

Ook tijdens de eerste Lock-down ontstond in de media een discussie over het gedrag van ons Nederlanders ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsers. Er werd toen een verklaring gezocht voor het procentueel veel groter aantal besmettingen in Nederland ten opzichte van Duitsland. Lag dit misschien aan onze mentaliteit en het lak hebben aan regels? Wij zijn in Nederland gewend dat er een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid. Dat geeft ons blijkbaar de autorisatie om de regels wel of niet te volgen.


Hoezo sanctie?

Ook bij het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland lopen veel bedrijven tegen dit cultuurverschil aan. Of het nu gaat om de huidige coronaregels, technische regelgeving of contractuele afspraken: Wat in Duitsland telt is de letter van de wet en niet de geest van de wet. Met interpreteren van regels en afspraken en een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid als opdrachtnemer wordt u in bijna alle gevallen genadeloos afgestraft. In Duitsland is het logisch dat overtreding van de regelgeving een sanctie tot gevolg heeft. Vreemd dat wij als Nederlanders vervolgens verbaasd zijn dat deze sanctie ook daadwerkelijk “zonder waarschuwing” wordt opgelegd.


Markt

Voor heel veel bedrijven is Duitsland een uitermate interessante markt. De aan ons grenzende deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft bijna 18 miljoen inwoners. Nordrhein-Westfalen is het economisch sterkste Bundesland van Duitsland en streeft zelfs het economisch krachtige Beieren voorbij. Het Bundesland is voor bijna een kwart van het BNP in Duitsland verantwoordelijk. Heel veel Nederlandse bedrijven doen zaken met Nordrhein-Westfalen. Onze export staat met 18% zelfs ver voor China (13%) en vele andere Europese landen en de VS (gemiddeld 4%).


Inleven

Zeker bij het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland is het belangrijk, dat we er ons terdege van bewust zijn, dat procedures en regels dienen te worden opgevolgd en weinig ruimte bieden voor onze zo gewilde vrije interpretatie.


Corona en werken in Duitsland

Ondanks de corona pandemie is het nog steeds onder voorwaarden mogelijk beroepsmatig naar Duitsland te reizen en daar werkzaamheden te verrichten. Kijk voor meer informatie over werken in Duitsland tijdens corona op www.nedubex.nl

 

Auteur: Bert van der Laan, adviseur Stichting Nedubex