In deze Corona-periode zijn er extra voorschriften voor hygiëne en gezondheid op uw projectlocatie in Duitsland van toepassing. U heeft niet alleen te maken met de Arbeitsstättenverordnung, maar ook met regelgeving op basis van de Coronaschutzverordnung.

Coronaschutzverordnung

Als bekend is Duitsland een federatie en heeft elke Bundesland eigen regelgeving, ook op het gebied van coronamaatregelen. Navolgend worden de betreffende maatregelen op uw projectlocatie zoals van toepassing in de aan ons grenzende Bundeslanden Nordrheinwestfalen en Niedersachsen benoemd.


Hygiëneconcept

De voorschriften op het gebied van hygiëne worden in beide landen verschillend beschreven maar komen in principe op het zelfde neer: zorg voor gelegenheden om de handen te wassen en te desinfecteren, maak zeer regelmatig de toiletten (dus ook een Dixi !) schoon. Let ook op zaken die veelvuldig door verschillende personen worden aangeraakt en maak deze regelmatig schoon. In het Bundesland Niedersachsen wordt specifiek naar het hygiëne concept in de vorm van een op te stellen document op uw projectlocatie gevraagd.


De anderhalve meter regel bij werkzaamheden

Ook bij werkzaamheden is de anderhalve meter regel van toepassing. Indien werkzaamheden dienen te worden verricht waarbij het niet mogelijk is de minimale afstand te bewaren, is het toegestaan af te wijken van deze regel, mits deze personen een voorgeschreven mond/neus masker dragen.


Corona regels voor Bouw- en schaftkeet?

Indien in een bouwkeet 10m2 per persoon beschikbaar is, is bij de zittende situatie een masker niet verplicht. Kan hier niet aan worden voldaan dan is het, behalve het gebruik van een masker, ook toegestaan gebruik te maken van schermen. In alle gevallen dient een ruimte voldoende geventileerd te zijn.


Bron- en contactonderzoek

U dient van alle werkenden en bezoekers naam, contactgegevens en tijd te noteren en deze gegevens 4 weken te bewaren. Op een bouwplaats was u al gewend deze gegevens te noteren op basis van het Arbeitnehmer-entsendegesetz.  U dient deze gegevens nu dus ook te verzamelen indien uw werklocatie niet als bouwplaats wordt geclassificeerd.


Projectlocatie: Bouwplaats of werklocatie?

Afhankelijk van het type werkzaamheden die u verricht is uw projectlocatie een werkplek of een bouwplaats, hetgeen van belang is voor de van toepassing zijnde regelgeving, zoals de Arbeitsstättenverordnung. Een bouwplaats in de zin van de wet wordt omschreven als de plaats waar één of meer bouwkundige onderdelen gebouwd, veranderd of afgebroken worden, inclusief de daarbij behorende voorbereidings- en opleveringswerkzaamheden. De werkplek voor het monteren van installaties en machines in een bestaand gebouw valt volgens de definitie niet onder het begrip “Baustelle”. Dit is wel het geval indien de montage of installatie onderdeel is van een nieuw- of verbouw of sloop van een gebouw of bouwwerk. (§1 Abs 3 BaustellV)

 

Auteur: Bert van der Laan, adviseur Stichting Nedubex