Zoals eerder deze week aangegeven is er in dit coronatijdperk plotseling veel aandacht voor cultuurverschillen, met name die tussen Nederland en Duitsland. Wetenschappers zoeken een verklaring waarom het aantal besmettingen in Nederland procentueel zo enorm veel hoger is dan in ons buurland Duitsland. 


Autoriteit hebben of autoriteit verdienen?

Het zit in onze volksaard dat we altijd willen weten waarom iets moet of juist niet mag. Als niet duidelijk gemaakt is waarom we een mondkapje moeten opzetten, waarom zouden we dat dan doen? Een goede eigenschap van ons Nederlanders is dat we niet klakkeloos iets aannemen, ook of misschien wel juist niet, van het bevoegd gezag. In Duitsland is de Geschäftsführer gewoon de baas en respecteert zijn/haar autoriteit. In Nederland moet je de status en respect als directeur wel verdienen, zonder een “kapsoneslijder” te zijn. Een discussie aangaan met een politieagent in Nederland na een geconstateerde sanctie is al heel gewoon, in Duitsland ondenkbaar.


Duidelijkheid in regelgeving tijdens Corona

Al sinds het begin van de coronapandemie hebben zowel de federale overheid als de diverse Bundeslanden de regels met betrekking tot corona vastgelegd in bindende wetgeving; de Corona verordnungen en Einreiseverordnungen, welke soms wekelijk worden geactualiseerd. De regels zijn duidelijk, maar ook de sancties. Zoals te verwachten van Duitsers zit er een keurig boetelijstje (Corona-Bußgeldkatalog) bij. Een paar voorbeelden van de deelstaat NordrheinWestfalen: Niet dragen van een mondkapje € 125,-, niet houden aan de voorschriften in ziekenhuizen € 800,- , niet houden aan voldoende afstand in bijvoorbeeld winkels € 1.000,-


Duidelijkheid in regelgeving bij uitvoeren van werkzaamheden

Als bekend dienen inwoners van Nederland bij het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland ook buiten de Coronatijd een aantal formaliteiten te vervullen, zoals melding bij de douane en de belastingdienst. Indien wordt vastgesteld bij een controle dat het zogenaamde bouwplaatsdossier niet op orde is volgt hier een boete. Ook voor de overtreding van dit soort regels bestaat uiteraard een Bußgeldkatalog. Een discussie met het verzoek de boete niet te hoeven betalen heeft weinig zin. Er ligt duidelijk vast wat moet en wat niet mag en wat de consequenties zijn bij overtreding.


Niet te begrijpen duidelijkheid 

Net zoals in Nederland moeten we ook in Duitsland constateren dat bepaalde regels soms achterhaald zijn of contractuele afspraken niet zinnig meer zijn. Op basis van redelijkheid en billijkheid is afwijking van dit soort zaken in Nederland ook in juridische zin vaak zonder consequenties. In Duitsland telt de wet en het contract, ook als dat in onze ogen niet zinvol is. Indien u bijvoorbeeld een bouwproject moet realiseren en de contractueel vastgelegde opleveringsdatum is een fatale termijn, terwijl u weet dat uw opdrachtgever uw project pas later in gebruik gaat nemen en hierop anticipeert, zal een latere oplevering direct juridische en dus financiële consequenties hebben.

Bert van der Laan; Adviseur Stichting Nedubex