In dit corona-tijdperk laait de discussie op hoe het zit met handhaving van regels.
Het kabinet zegt stevige maatregelen te hebben genomen en geeft aan dat de komende tijd politie en BOA’s strenger en sneller worden ingezet op handhaving van de maatregelen. Maar gaat dit wel lukken in Nederland? Onder het mom van capaciteitsproblemen worden bij de politie al kritische vragen gesteld, maar is de werkelijke oorzaak van het slecht kunnen handhaven van regels niet een heel andere?

Overtreden van regels en sancties

In alle wetten en regelgeving “all over the world” worden sancties opgenomen, voor het geval indien men zich niet aan de wet of regelgeving houdt. Het lijkt logisch dat wanneer een sanctie voor een bepaalde overtreding vastgelegd is, deze sanctie dan ook wordt toegepast. In het Nederlandse denken blijkt dat toch niet zo logisch. Het gedogen van overtredingen op regels is bij ons geen uitzondering. Het meest bekende voorbeeld hiervan, wat veel buitenlanders onbegrijpelijk vinden, is ons drugsbeleid. Het strak handhaven van bijvoorbeeld een uitgaansverbod, laat staan het oprichten van “roadblocks” is in Nederland gewoon ondenkbaar.


Vrijheidsdrang

In het Parool van 9 oktober jongstleden stond treffend: Vrijheidsdrang heeft soms voordelen, maar in een crisis als deze kan het tegen ons werken. De vraag is of we in Nederland onze volksaard aan de kant kunnen schuiven, iets wat volgens experts nodig is om erger te voorkomen. 


Botsing van culturen

Ons grootste exportland, buurland Duitsland heeft, hoewel de gemiddelde Nederlander of Duitser niet bestaat, een andere volksaard. De geschiedenis van beide landen is hier debet aan. Nederland als vrij handelsland, al eeuwen geregeerd door kooplieden ten opzichte van Duitsland waar de macht meer bij de adel en het leger lag en daardoor het “Pflichtdenken” meer is ontwikkeld.


Vrijblijvend

Wij discussiëren weken over coronaregelgeving en laten gewenst gedrag over aan de eigen verantwoordelijkheid op basis van een dringend advies. Die aanpak blijft voor de gemiddelde burger onduidelijk. Durven we niet gewoon te zeggen wat er wel en niet mag? 


“Ordnung muss sein” Regels, (dus geen adviezen!)

In Duitsland wordt regelmatig de coronaregelgeving aangepast aan de dagelijkse actualiteit. Regels, (dus geen adviezen!), zijn vastgelegd in de zogenaamde Coronaverordnung en Einreiseverordnung. Voorschriften en regels maar ook sancties bij overtredingen zijn duidelijk. Wij moeten als Nederlanders dan ook niet verbaasd zijn wanneer we bij een overtreding een boete krijgen. Waarom zijn we überhaupt verbaasd of geïrriteerd wanneer de handhavers van de overheid doen wat ze moeten doen?


Later deze week deel 2

Auteur: Bert van der Laan, Adviseur Stichting Nedubex