Werken in Duitsland en Corona

Wat mag nu wel en wat mag nu niet? Zijn regels voor personen die werkzaamheden moeten verrichten in Duitsland anders dan voor personen die voor de “fun” naar Duitsland gaan? En hoe zit het met eventuele noodzakelijke overnachting bij een project wat verder van Nederland? Veel vragen waarop het antwoord door de dynamische regelgeving nogal eens kan wijzigen.

Regelgeving in Duitsland

Als bekend is Duitsland een federatie van Bundeslanden met federale regels, maar heeft elk Bundesland ook nog eens eigen regelgeving. Op het gebied van bouwen in Duitsland bijvoorbeeld zitten er best nogal wat verschillen in de diverse Landes bouwverordeningen. In de aan Nederland grenzende Bundeslanden Nordrhein Westfalen en Niedersachsen verschillen deze verordeningen op veel technische aspecten met bijvoorbeeld Beieren, Hamburg of Berlijn.

Corona regels in Duitsland

Zowel federaal als per Bundesland zijn er ook op het gebied van Corona verschillen. Zogenaamde Einreiseverordungen als Coronaverordnungen Het federale Bundesministerium für Gesundheit meld een tiental verordeningen waarvan voor werken in Duitsland de meest belangrijke typen zijn:

 • Corona-beschermingsverordening
 • Corona-testreglement
 • Regeling coronazorg
 • Corona inschrijvingsreglement

Elke Bundesland geeft hier zijn eigen invulling en aanvulling op. Gelukkig zijn de federale en deelstaatregeringen het eens geworden over gemeenschappelijke regels voor degenen die komen uit buitenlandse risicogebieden. De nieuwe inreisverordening regelt deze regels over quarantainemaatregelen voor reizigers die vanuit buitenlandse risicogebieden (dus Nederland !) binnenkomen en naar Duitsland reizen.
 

Dynamische regelgeving

Logisch dat door de steeds wijzigende actuele besmettingscijfers de regels in snel tempo worden aangepast, zowel federaal als per Bundesland. Laat u dus goed voorlichten wat de actuele situatie op uw geplande werklocatie is. Neem hoe dan ook altijd contact op met uw opdrachtgever om nadere afspraken voor een eventuele gewijzigde planning te maken. En een open deur; leg uw afspraken hierover schriftelijk vast!
 

Uitzonderingen?

Voor het verrichten van werkzaamheden in Duitsland door inwoners van Nederland zijn er wel degelijk uitzonderingen. Zowel de aard van de werkzaamheden, de duur als de typologie van de werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld grensgangers) bepalen wat wel en niet is toegestaan. 

Uitzonderingen voor werkenden op de quarantainevereiste zijn per 9 november;

 • Doorreis door Duitsland (als u bijvoorbeeld met de auto reist, is een kort verblijf bij een benzinestation aan de snelweg toegestaan),
 • Iedere reisactiviteit in grensverkeer tot 24 uur,
 • Verblijven van maximaal 72 uur bij mensen die onmisbaar zijn voor het onderhoud van het gezondheidssysteem,
 • Tot 72 uur voor werknemers die betrokken zijn bij het verkeer van goederen en personen (voor meer dan 72 uur kan een test vereist zijn voor de uitzondering),
 • Mensen van wie kan worden aangetoond dat ze regelmatig pendelen om dwingende professionele, studie gerelateerde of opleiding gerelateerde redenen
   
Creatieve interpretatie

Wij Nederlanders zijn meesters in het creatief uitleggen van regelgeving. Duitsers beoordelen naar de letter van de wet en slechts zelden naar de geest van de wet. Stel u dus goed op de hoogte van de actuele regelgeving en laat u bij twijfel informeren. Een geconstateerde overtreding kan behalve een forse geldboete verstrekkende nadere gevolgen hebben voor uw toekomstige geplande werkzaamheden in Duitsland.

Auteur; Bert van der Laan, Adviseur Stichting Nedubex