Gisteren kwamen tegenstrijdige berichten in het nieuws. Nadat het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut ons land heeft aangemerkt als “internationaal risicogebied” leek het er op dat de federale Bundesregering de grenzen met Nederland wilde sluiten. Alleen de grote grensovergangen zouden dan beperkt open blijven. Nadat het aan ons grenzende Bundesland Nordrhein-Westfalen flinke druk op de Bondsregering had uitgeoefend, zijn de regels aangepast.

Grenzen blijven open

Juist in de grensstreken is veel woon-werk verkeer, of zoals de minister president van de deelstaat Nordrhein-Westfalen zegt; Europa leeft verder aan de grens.  Voor bewoners aan beide kanten van de grens in de Euregio bestaat de grens nauwelijks, het is één economische regio.

Goederen en pendelaars

De grens blijft open voor vrachtverkeer en pendelaars, andere niet noodzakelijke grenspassages worden verboden. Er moet een dringende reden zijn of een bezoek in Duitsland echt nodig is en dat moet uiteraard bewezen worden met documenten. Er komen geen extra of 100% grenscontroles, echter er wordt wel degelijk gecontroleerd. Uit diverse berichtgeving valt af te leiden dat met name buiten de zone van 30 kilometer buiten de grens, dus verder Duitsland in, de controles op inzittenden van auto’s met een niet Duits kenteken strenger zijn. Boetes in Duitsland kunnen oplopen tot € 500,- per persoon.

Wie zijn te beschouwen als pendelaar?

De Nederlander die in Nederland woont en in Duitsland werkt is de typische grensganger, maar hoe zit het met uw in Nederland wonende werknemer die in Duitsland een project uitvoert? Indien uw werknemer dagelijks gedurende de periode van het project reist is deze te beschouwen als pendelaar. Uiteraard dient uw werknemer te beschikken over documenten waaruit blijkt dat de grenspassage noodzakelijk is. Dit document is gratis beschikbaar via info[at]nedubex.nl.

Dit is ook van toepassing op werknemers die gedurende één of enkele aaneengesloten dagen een (onderhoud) klus moeten uitvoeren en dit kunnen doen door te pendelen. Uw projectlocatie moet daarbij niet al te ver van de Nederlandse grens liggen om waar te kunnen maken dat we het hebben over pendelverkeer in de grensstreek. Waar die grens ligt is (nog) niet duidelijk omschreven.

Project met overnachting in Duitsland

Indien uw projectlocatie dusdanig ver van de woonplaats van uw werknemers is verwijderd zodat overnachting nodig is, gelden andere regels. We hebben het dan zeker niet over pendelverkeer. Indien uw werknemers tussentijds meerdere dagen in Nederland verblijven, zoals met het aanstaande Paasweekend !, dienen ze bij terugkeer in Duitsland veertien dagen in quarantaine te gaan. De definitie van meerdere dagen is helaas nog niet gegeven, maar tot op heden lijkt het erop dat men bedoeld vanaf 3 dagen.

Paasweekend.

Als bekend is zowel Goede vrijdag (Karfreitag) als Paasmaandag een officiele wettelijke feestdag waarop niet mag worden gewerkt. Het Paasweekend bevat dus vier dagen ! Komende vrijdag gaan deze nieuwe regels in, we hopen dat er dan ook duidelijkheid is over het begrip “meerdere dagen”.

Quarantaine maatregelen

Aangekondigd is dat komende vrijdag de nieuwe maatregelen in gaan. De quarantaine maatregelen zullen dan worden verscherpt. Er wordt dus alleen een uitzondering gemaakt voor vrachtwagenchauffeurs en woon-werk verkeer.