Het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut (RKI), heeft Nederland afgelopen zondag (5 april) aangemerkt als “internationaal risicogebied”, voor de verdere verspreiding van het Coronavirus. Dit besluit heeft ingrijpende gevolgen voor grensverkeer tussen Nederland en Duitsland. Vandaag zal zeer waarschijnlijk worden besloten dat alle kleine grensovergangen worden afgesloten en dat strenge controles zullen worden uitgevoerd bij de grote grensposten.

Werken in Duitsland nog mogelijk?

Voor Nederlandse grensgangers die een baan hebben in een Duitse openbaar gebouw of personen die (bouw)werkzaamheden uitvoeren aan openbare gebouwen heeft dit onmiddellijke gevolgen; het mag sinds vandaag domweg niet meer. Mogelijk zal er zeer waarschijnlijk, net zoals België dat al heeft gedaan, een speciaal vignet komen voor grensgangers met een vitaal beroep.

Zijn bouwwerkzaamheden nog mogelijk?

Zolang de projectlocatie of het doorreisgebied niet onder quarantaine wordt gesteld en de werkzaamheden blijven met inachtneming van de Coronamaatregelen op het gebied van hygiëne en het houden van 1,5 meter afstand mogelijk, mag nog steeds worden gewerkt in Duitsland. Contractueel bent u hier zelfs toe verplicht.

Strenge grenscontroles

Deze week zullen er strenge controles aan de grens plaats gaan vinden. Voor niet noodzakelijke grenspassages wordt de grens gesloten. Niet noodzakelijk is bijvoorbeeld familiebezoek, winkelen, tanken, enz.

Noodzakelijkheid dient te worden aangetoond.

U moet per voertuig bewijsstukken kunnen laten zien dat werkzaamheden moeten worden verricht in Duitsland. Van belang is dat men ook moet kunnen zien waar gewerkt moet gaan worden , omdat voor het werken in of aan openbare gebouwen een verbod van toepassing is. Vraag eventueel uw Duitse opdrachtgever om een verklaring waaruit blijkt dat u werkzaamheden in Duitsland dient te verrichten. Maak hoe dan ook afspraken met uw opdrachtgever wat de gevolgen van de huidige maatregelen zijn of kunnen gaan worden. Leg deze afspraken schriftelijk vast. Stuur eventueel een vooraankondiging van de “Behinderungsanzeige”. Zie onze handleiding

Vignet

Mogelijk zal Duitsland, net zoals België dat al heeft gedaan, een special vignet gaan uitgeven, zodat de grenspassage, zolang deze maatregelen van toepassing zijn, eenvoudiger gaat worden. Zodra duidelijkheid is over dit vignet laten wij u dat weten.