Corona update

Nog steeds wordt, en kan er gewerkt worden op Duitse bouwplaatsen. Berufsgenossenschaft Bau geeft adviezen hoe de hygiëne maatregelen van de overheid dienen te worden opgevolgd. Het opvolgen van deze adviezen is uiteraard van het allergrootste belang.

Hygiëne voorschriften

De algemene voorschriften op het gebied van hygiëne zijn zoals van Duitsers te verwachten gedetaileerd omschreven in de Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) De meest belangrijke informatie voor accommodaties op bouwplaatsen zijn te vinden in deze ASR onder hoofdstuk A4.1 (sanitaire ruimten) A4.2 (schaftruimten) en A4.3 (oa bouwketen) 

Extra maatregelen ter verspreiding van Corona

Het Coronavirus stelt ons helaas elke dag opnieuw voor nieuwe uitdagingen. Uiteraard bent u als ondernemer verplicht om ook tijdens deze periode de extra maatregelen in acht te nemen. De Berufsgenossenschaft voor de bouwnijverheid heeft een handleiding met checklist voor bouwplaatsen op haar website vermeld. Deze handleiding vind u hier. 

Instrueer uw werknemers en bouwplaatsbezoekers

We adviseren u de door u aangewezen verantwoordelijke voor de veiligheid op de bouwplaats (die er ook onder normale omstandigheden dient te zijn !) dagelijks alle aanwezigen op de bouwplaats de juiste instructies te geven. Let ook op dat bezoekers niet zonder uw toestemming de bouwplaats betreden, grendel deze dus zonodig af. Maak duidelijk middels een leesbare instructie wat de aanvullende maatregelen zijn die u eist voor uw werknemers en bezoekers. Zie bijvoorbeeld hier

Vertraging?

Mogelijk wordt u geremd in uw werkzaamheden door ziekteverzuim van uw personeel of onderaannemers, het later of niet leveren van materiaal, het niet op tijd beschikbaar zijn van materieel. Ook kan het zijn dat vitale medewerkers zoals uw bouwleider/uitvoerder uitvalt door ziekte of zich absent meld door ontwikkelingen in zijn gezinssituatie. Ook wanneer u aanwijzingen heeft dat een vertraging zou kunnen gaan optreden  adviseren wij u onmiddellijk contact op te nemen met uw opdrachtgever. 

Wat te doen?

Wij hebben een handleiding opgesteld met adviezen wat te doen indien u werkzaamheden in Duitsland uitvoert of binnenkort gaat uitvoeren. Deze handleiding leest u hier.