Advies Commissie Borstlap versus regulering op de Duitse arbeidsmarkt

De Commissie Regulering van Werk presenteerde op 23 januari jongstleden haar eindrapport. Als bekend, heeft deze onafhankelijke commissie in opdracht van de regering de werking van de huidige arbeidsmarkt in Nederland onderzocht. Zeker in de bouw is op dit vlak in Nederland een ongewenste situatie ontstaan. De bouwcrisis van een paar geleden heeft ervoor gezorgd dat de flexibele schil van bouwbedrijven alleen maar groter is geworden ten koste van mensen met een vaste betrekking. De voorwaarden waar werkgevers bij langdurig ziekteverzuim en re-integratie van hun werknemers aan moeten voldoen zijn zeker niet toegesneden op het midden en kleinbedrijf. ZZP-ers hanteren een niet marktconform uurtarief, omdat niet tot nauwelijks rekening wordt gehouden met arbeidsongeschiktheid en een oudedagsvoorziening.

Omgaan met regelgeving in Nederland

Op het gebied van de wet DBA (deregulering arbeidsrelaties) is de destijds gehanteerde VAR verklaring al enige tijd vervallen. Volgens de wet is er sprake van loondienst wanneer er sprake is van werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en beloning. In principe wordt in Duitsland op basis van dezelfde criteria beoordeeld. Zoals helaas met veel regelgeving in Nederland wordt er niet tot nauwelijks effectief gehandhaafd.

Op de website van de Nederlandse belastingdienst wordt bijna een uitnodiging gegeven om niets te doen aan de feitelijke schijnzelfstandigheid van veel “ZZP-ers”. Al voor het derde jaar op rij staat op de website letterlijk vermeld: “Handhaving wordt uitgesteld tot 1 januari 2021”

 Flexwerken in Duitsland

De Duitse arbeidsmarkt werkt mede door een andere relatie tussen werkgevers- en werknemersorganisaties anders. Nog steeds geldt een dienstbetrekking als normaal en wordt, wat wij in Nederland de flexibele schil noemen, gezien als een vorm van moderne slavernij en de mogelijkheid voor werkgevers belastingen en sociale premies te ontlopen. In de bouwsector en andere sectoren die gevoelig zijn voor “creatieve oplossingen” past Duitsland een aantal verscherpte regels toe. Zoals vorige week nog bekendgemaakt is, bedraagt de “zwarte omzet” in de bouwbranche in Duitsland 126 miljard Euro! (bron Tageschau ARD, 21.01.2020)

Omgaan met regelgeving in Duitsland

Hoewel de principes van de regelgeving op het gebied van arbeidsrelaties in Europa gelijk zijn, gaat elk land hier toch anders mee om. Ook de regels voor bescherming van flexibele werknemers zoals in april 2019 vastgesteld door het Europese parlement geven weer ruimte voor vrije interpretatie van de lidstaten. Duitsland is hier vrij duidelijk in: Indien sprake is van werkgeversgezag en er geen persoonlijke arbeid plaats vindt is dit zwart werk. Vrij vertaald: Indien een flexwerker (uitzendkracht, inhuurkracht of ZZP-er) onder leiding van of samen met anderen een klus uitvoert is er per definitie sprake van werkgeversgezag en vindt er geen persoonlijke arbeid plaats.

De komende 3 wekelijkse blogs zal worden ingegaan op het werken in de bouw met uitzendkrachten, ZZP-ers en onderaannemers.

Auteur: Bert van der Laan