Kansen voor Nederlandse bedrijven?

Op de recent gehouden Bouwbeurs in Utrecht bepleitte ook minister Ollongren de werkwijze “integraal bouwen” om tot een optimaal ontwerp van een bouwwerk te komen. Voorwaarde is de samenwerking vanaf de start van een project tot en met de nazorg tussen alle partijen die bij de verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces betrokken zijn. Zeker als we ook op het gebied van duurzaam bouwen een slag willen maken, is integraal bouwen bijna een voorwaarde. In Nederland zijn we al jaren gewend in bouwteams te werken. Tussen Duitse partners is dat uitermate lastig.

Specialisme en verantwoordelijkheid

Enigszins gechargeerd is het beeld dat Nederlanders over het algemeen van veel een beetje weten en Duitsers van weinig heel veel. Het werken in een bouwteam en daarmee impliciet een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor een resultaat is ons niet vreemd. Vanuit Duits juridisch oogpunt gezien, is het werken in een team en het dragen van verantwoordelijkheid voor de ander een gedrocht en bijna onmogelijk. Taken en verantwoordelijkheden van de diverse partners in een ontwerp- en bouwproces zijn sterk afgebakend, mede door een andere cultuur van aansprakelijkheid. In samenwerkingsovereenkomsten zijn demarcaties helder, maar zijn een rem op het “out of the box” denken, laat staan handelen.

Risicobeheersing

Als bekend zijn Duitsers zeer risicomijdend; offertes en contracten worden tot op de letter geanalyseerd. Indien de Duitse opdrachtgever (Bauherr) voor een bouwproject te maken heeft met verschillende partijen zoals de architect, de aannemer, constructeur, Vermesser, nevenaannemers, derden leveranciers, dienstverleners, enz. dan ligt het risico van miscommunicatie tussen deze ontwerp- en bouwpartners bij de Bauherr. Indien we deze risico’s bij de Bauherr wegnemen door het aanbieden van een totaaloplossing, blijkt dat de gemiddelde Duitse opdrachtgever hier ook best voor wil betalen en dit ziet als een “risicoafkoopsom”.

DB(FM)

Uiteraard is het wel van belang de Duitse spelregels van een Design & Build concept te kennen; Schlüsselfertig is in Duitsland geen commerciële kreet, maar heeft een duidelijke juridische betekenis. Hetzelfde geldt voor de betekenis van een GÜ (General Übernehmer), de partij die de Bauherr ontzorgt. Wij, als inmiddels 25-jarige Stichting Nedubex, zijn er echter van overtuigd, dat ervan uitgaande dat u als Nederlandse (bouw)ondernemer de vereiste kennis tot zich heeft genomen, u samen met uw Nederlandse bouwpartners, beter in staat bent tot een risico-inschatting van het werken als GÜ of D&B werkwijze, als uw Duitse potentiële concurrent en/of opdrachtgever.