Quickscan voor deelnemers Nedubex

Houdt uw Duitsland-kennis up-to-date en doe jaarlijks de Nedubex quickscan voor uw bedrijf, personeel en project.

AANMELDEN: 070 25 000 79 / info (at) nedubex.nl

Wij helpen u risico’s te voorkomen

Mogelijk is het al weer even geleden dat u werk in Duitsland heeft uitgevoerd. Op veel terreinen vinden regelmatig wijzigingen en aanpassingen plaats die van invloed zijn op door u te regelen formaliteiten voor het werken in Duitsland. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen van het belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland, het omgaan met detachering en uitzending en jaarlijkse wijzigingen van het minimumloon. Binnenkort zal het reeds genomen besluit van de Bondsdag tot wijziging op het gebied van bouwrecht worden bekrachtigd. Ook dat heeft gevolgen voor uw contractuele verplichtingen in Duitsland.

Uw mogelijk verkregen vrijstellingen, zoals van de SOKA Bau of het Finanzamt hebben een houdbaarheidsdatum, dit geldt ook voor uw inschrijving bij de Handwerkskammer.

Wij praten u middels een gratis quickscan weer helemaal bij zodat u goed voorbereid bent voor uw volgende project in Duitsland.

Quickscan: Werken in Duitsland

Met de financiële, administratieve of HR afdeling binnen uw bedrijf, nemen wij het Duitsland dossier door (gratis voor deelnemers Nedubex)

  1. Verlenging Handwerkskammer: Is uw inschrijving nog geldig? Niet alleen de houdbaarheidsdatum is van belang, ook checken wij graag met u de opgegeven activiteiten en personen.
  2. Verlenging Freistellungsbescheinigung:
  3. Controle dossier AentsG
  4. Screening risico’s en veranderingen
AANMELDEN: 070 25 000 79 / info (at) nedubex.nl

Quickscan: Bouwen Duitsland

Samen met uw projectleiding spreken we uw Duitse project door (gratis voor deelnemers Nedubex)

1. Duitse technische regelgeving

Onafhankelijk van het toepasselijk recht is de VOB/Teil C de zogenaamde Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen altijd van toepassing. Hier zijn alle DIN normen vermeld. Let op dat de door u toe te passen bouwonderdelen en producten aan de DIN voldoen. Hoe vreemd ook: Europese normen voldoen niet per definitie aan Duitse technische eisen.

2. Opleveringsdocumenten

Bij de oplevering (en dus niet tijdens de onderhoudstermijn) dienen behalve de revisietekeningen van alle bouwonderdelen de beschrijving en bijbehorende certificaten te worden overhandigd. Dit is zeker van belang voor die onderdelen waar vanuit de bouwvergunning thermische-, constructieve-, luchtdichtheid- of brandtechnische eisen gesteld zijn. Ook zijn er onderdelen waarvoor een TUV certificaat of bijzondere Zulassung verlangt wordt.

3. Contractvormen en toepasselijk recht

Meestal zal uw Duitse opdrachtgever uw voorwaarden en het daar aan gekoppelde Nederlandse recht niet accepteren. Ook indien uw opdrachtgever voor de werkzaamheden in Duitsland een Nederlandse rechtspersoon is dient u wel aan Duitse voorschriften te voldoen.

4. Projectleiding

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van uw Bauleiter in Duitsland verschillen met die van Nederland. Behalve dat uw opdrachtgever dit meestal eist is het bijhouden van een zogenaamd Bautagebuch een verplichting vanuit de vergunningverlener.

5. Sicherheit und Gesundheidsplan (SiGe Plan)

Indien uw opdrachtgever u als SiGe-coordinator aanwijst dient u een Sicherheits und Gesundheitsplan op te stellen

6. Statik & Prüfstatik

Uw constructieve berekening dient altijd door een Prufstatiker te worden goedgekeurd. De bouevergunning met daarbij de goedgekeurde Statik is niet het groene licht diverse om onderdelen in productie te nemen. Ook uw werktekeningen dienen door de Prufstatiker te worden gecontroleerd.

7. Brandschutz

Afhankelijk van het type gebouw en de brandlastberekening is een Brandschutzgutachten wel of niet noodzakelijk. Een zogenaamd Brandschutzkonzept dient wel te worden gemaakt. Diverse producten, zoals bijvoorbeeld deuren en beglazing die in Nederland voldoen aan een bepaalde brandwerendheidseis zullen in Duitsland bijna nooit aan diezelfde eisen voldoen

8. Vergunningen

In principe zijn de verschillende onderdelen van een bouwaanvraag en -vergunning gelijk aan de Nederlandse situatie. De aanvraag bouwvergunning dient echter altijd te worden gedaan door een zogenaamde “Vorlageberechtigde” persoon. Deze persoon dient te zijn ingeschreven in het Duitse Architectenregister of Ingenieursregister. Een persoon met kantooradres in Nederland voldoet niet aan de voorwaarden voor inschrijving.

AANMELDEN: 070 25 000 79 / info (at) nedubex.nl